Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποιά εἶναι τά αἴτια, τό ἱστορικό, ἡ οὐσία, τό περιεχόμενο, ὁ σχεδιασμός, ἡ μεθόδευσις καί οἱ συνέπειες τῆς συντελουμένης τίς τελευταῖες δεκαετίες ἐθνικῆς προδοσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, ποιοί εἶναι οἱ προδότες του, ποιό εἶναι τό διαγραφόμενο μέλλον του καί πῶς θά ἀναστηθοῦν ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος
Α. Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΩΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

3. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

4. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΕ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

5. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

6. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

7. Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

8. Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

9. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΘΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

10. Η ΜΕΘΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟΥ - Ο ΜΕΘΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ

11. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ

12. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

13. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

14. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΖ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ - Η ΚΟΣΟΒΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

15. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

16. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑΣ - Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ

17. Η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, Η ΑΠΟΚΡΥΨΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

18. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ, Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ, Ο ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ, ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

19.  Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ, Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ, Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ, Η ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ, Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

20. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,  ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ, ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

21. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,  ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Β. ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2. ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Γ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1. Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

2. ΗΠΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ - ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ) ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΤΑΧΘΗ Σ' ΑΥΤΟΥΣ

3. Η ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. Η ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ ΚΑΙ Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

5. Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΠΟΙΚΙΑ ΧΡΕΟΥΣ

6. Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΑΠΟΙΚΙΑ ΧΡΕΟΥΣ

7. Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ (ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ) ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ - Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - Η ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

8. Η ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ - Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - Η ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

9. Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

10. Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

11. Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

12. Η ΣΥΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

13. Η ΣΥΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

14. Η ΑΠΑΞΙΩΣΙΣ, Η ΔΕΣΜΕΥΣΙΣ, Ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

15. Η ΑΠΑΞΙΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

16. ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΠΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

17. Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΙΣ (ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΦΟΡΟΙ, ΧΑΡΑΤΣΙΑ), Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ (ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΠΕΙΝΑ, ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ),  Η ΑΠΟΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ - Η ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ - Η ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΝΤΑΝΟΙ-ΝΕΚΡΟΙ - Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

18. Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ, Η ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΙΜΩΣΙΣ

19. Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ, Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

20. Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

21. Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Δ. ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2. ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

3. Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Ε. ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΝ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

1. ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΗ Η ΕΛΛΑΣ

2. ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ


 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes