Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΚΥΠΡΟΣ - ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ὁ ἐνταφιασμὸς τῆς Κύπρου μὲ τὸ Σχέδιον τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. Κόφι Ἀνάν

Ὑπὸ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Τὸ παρὸν ἄρθρον ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἀπογευματινὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν «ΕΣΤΙΑ», εἰς ἕνδεκα συνεχείας, ἀπὸ 17ης ἑως καὶ 31ης Δεκεμβρίου 2002, ὡς καὶ εἰς τὸ ἑβδομαδιαῖον περιοδικὸν «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», τεῦχος 1350 τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 2002.

Α΄.-  ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

1.- Μὲ τὸ γνωστοποιηθὲν προσφάτως Σχέδιον τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. Κόφι Ἀνάν διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ Κυπριακοῦ κατεδείχθη, ἂν ἦτο ἀνάγκη γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Καὶ τὸ χειρότερον, παρὰ τὰ ὅσα ἀντιθέτως κατὰ καιροὺς διαλαλοῦνται, ἀποκαλύπτεται μὲ ἐνάργεια ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀνυποληψία τῆς Πατρίδος μας εἰς τὸν κύκλον τῶν κυρίων παραγόντων διαμορφώσεως τῆς διεθνοῦς ζωῆς καὶ τῆς πορείας τῶν διεθνῶν σχέσεων. Διότι τέτοιο Σχέδιον, μὲ περίσσειαν ἰταμότητος καὶ ρυθμίσεις κυριολεκτικῶς παράλογες καὶ ριζικῶς ἀπαράδεκτες, καὶ μάλιστα προτεινόμενον πρὸς ἀποδοχὴν ἐντὸς ἀσφυκτικῶν χρονικῶν ὁρίων, δίκην γκαγκστερικοῦ τελεσιγράφου, ἀπὸ ὄργανον τοῦ Ο.Η.Ε., τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ ποὺ ἐπὶ 28 καὶ πλέον τώρα χρόνια ἐφησύχαζε ἐνώπιον τῆς Κυπριακῆς τραγωδίας καὶ τώρα παραδόξως τόσο βιάζεται, μαρτυρεῖ συμπεριφορὰν τὸ ἐπιεικέστερον πάτρωνος πρὸς δοῦλον ἢ ὑπηρέτην. 

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes