Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Οι Γερμανικές εκλογές τελειώνουν την Ελλάδα σαν κράτος


Οι Γερμανικές εκλογές τελειώνουν την Ελλάδα σαν κράτος

14 Ιουνίου 2013

Της Μαρίας Μιχ. Πολύζου
Μετράμε μέρες ως κράτος, κυριολεκτικά!
Έρχεται η ομοσπονδιοποίηση...
Η Ελλάδα το πρώτο πειραματόζωο για την ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης

Ας διαβάζουμε ΠΙΣΩ από τις ενέργειές τους: Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου είναι το νέο υπερόπλο για την καταστολή του Συντάγματος και της Δημοκρατίας. Είναι επίδειξη ισχύος "Κοιτάξτε εμείς τί είμαστε ικανοί να κάνουμε σε ένα απόγευμα μέσα"! Και είναι πρόβα τζενεράλε για τα χειρότερα που ετοιμάζουν.
Μέχρι και πριν από την ΕΡΤ, η τακτική εξόντωσης ήταν βασισμένη στο "μαρτύριο της σταγόνας", λίγες δόσης σταδιακής προόδου για την εφαρμογή του Μνημονίου και των επιταγών της Τρόικας. Αυτό που έγινε με την ΕΡΤ καταδεικνύει την επιτάχυνση των διαδικασιών: "Οι μηχανές στο ΦΟΥΛ"!!!
Να ξέρετε ότι ο τελικός στόχος είναι όλη η περιουσία της Ελλάδας και μέσα στα περιουσιακά στοιχεία είμαστε όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ - ναι τα φυσικά πρόσωπα! Τα χειρότερα είναι μπροστά μας εκτός και αν τα σταματήσουμε.
Τα Μνημόνια ήρθαν για να μείνουν μαζί με τους τοποτηρητές που εγκαταστάθηκαν στην Αποικία που λέγεται Ελλάδα.
Μετά τις Γερμανικές εκλογές έρχεται η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΟΠΟΙΗΣΗ, και η λήξη της έννοιας "Κράτος" για την Ελλάδα. Ήδη ο προϋπολογισμός του 2014 θα κατατεθεί από αυτόν τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες.
Μετράμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΡΕΣ για να αντιδράσουμε δυναμικά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Αν δεν απαντήσουμε ΤΩΡΑ δυναμικά ως ΕΛΛΗΝΕΣ θα χαθούμε ως Έθνος και ως Κράτος στο άλεσμα της Ομοσπονδιακής μηχανής.


Οι Έλληνες, τότε και σήμερα


Οι Έλληνες, τότε και σήμερα

Ἐάν νικήσουν, ἐμεῖς δὲν θὰ ἔχουμε Πατρίδα γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε!

Μαρτίου 16, 2011


Τὰ πολλαπλὰ καὶ ταυτόχρονα κτυπήματα, ποὺ δεχόμαστε,  σὲ κάθε πεδίον τῆς ζωῆς μας, δὲν εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε ἤ νὰ μὴν συνδέουμε. Δὲν μπορεῖ γιὰ παράδειγμα τὸ ΛΑΘΡΟμεταναστευτικόν νὰ εἶναι ἀνεξάρτητον τοῦ μνημονίου. Οὖτε τὰ ἐπεκτατικά σχέδια τῶν σκοπιανοαλβανῶν, ἀνεξάρτητον τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ. Οὖτε ἡ περίεργη «ἀτμόσφαιρα» τῶν Αἰγαιακῶν ὑποθέσεων ἀνεξάρτητον ὅλων τῶν προηγουμένων. Ἐὰν προσθέσουμε καὶ κάτι κάρτες πολίτου, κάτι codex alimentarius, κάτι παύσεις σχολείων, κάτι ἐπισκέψεις τοῦ μεγάλου βεζίρου, τότε ἴσως ἀντιληφθοῦμε πὼς ὅλα συμβαίνουν ταὐτοχρόνως, μὲ ἀπώτερον σκοπόν τὴν πλήρη μας ὑποδούλωσι. Ἤ διαφορετικῶς τὴν ὁλοκληρωτικὴ καὶ διὰ παντός ὑποδούλωσίν μας!
Διαβᾶστε τὸ κείμενον τοῦ κυρίου Ἀργυροπούλου.  Εἶναι  καταγεγραμμένα ὅλα τὰ παραπάνω. Εἶναι καιρός νὰ καταλάβουμε πὼς ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι μόνον οἰκονομικός, ἀλλὰ σὲ κάθε τομέα! Σὲ κάθε πλευρά! Σὲ κάθε ὀπτική!
Ἕλληνες, προσοχή!  Τὸ ξεπούλημα εἶναι πολυεπίπεδον! Δὲν κινδυνεύει μόνον ἡ τσέπη μας. Κινδυνεύει ὅλη μας ἡ ὕπαρξις!

Φιλονόη

Μάχη του Μαραθώνος: Εάν τους νικήσουμε αυτοί έχουν πατρίδα να επιστρέψουν, Εάν μας νικήσουν εμείς δεν έχουμε πού αλλού να πάμε

Μάχη του Μαραθώνος, 11η Σεπτεμβρίου 490 π. Χ.
Πριν από τη μάχη των Ελλήνων εναντίον των Περσών στον Μαραθώνα, ο στρατηγός των Αθηναίων Μιλτιάδης, απευθυνόμενος στους Έλληνες, είπε: 
«Εάν τους νικήσουμε αυτοί έχουν πατρίδα να επιστρέψουν. Εάν μας νικήσουν εμείς δεν έχουμε πού αλλού να πάμε».
Οι Έλληνες συνειδητοποίησαν τα λόγια του Ηγέτη – Στρατηγού Μιλτιάδη και έκαναν πραγματικότητα το φαινομενικά και λογικά αδύνατο.
Κατατρόπωσαν τους Πέρσες, έσωσαν την Πατρίδα και έγραψαν μία από τις πιο λαμπρές και ένδοξες σελίδες όχι μόνο της δικής μας, αλλά και της παγκόσμιας Ιστορίας.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes