Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1822

2.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1823

3.   ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΪΟΣ  1827

4.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 1832 - Ψήφισμα Β´ – Δ´ των Ελλήνων - Εθνική Συνέλευσις (1829)

5.   ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1832

6.   ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1844

7.   ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1864

8.   ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1911

9.   ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 1927

10. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - 1952

11. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975

12. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ   ΤΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2008


Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Τα αίτια του «ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Τα αίτια του «ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
Φόρος Τιμής στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
22/4/2014

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Το μείζον πολιτισμικό φαινόμενο που είναι γνωστό - ήδη από τον 19ο αιώνα - ως «ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» ανάγεται πολύ βαθιά στις θεωρητικές καταβολές που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της (μετα)νεωτερικής Ευρώπης. Αναζητώντας κανείς τα ΑΙΤΙΑ του εν λόγω «θανάτου», είναι αναγκασμένος να οπισθοχωρήσει ιστορικά και να περάσει από τον Διαφωτισμό στην Αναγέννηση, για να καταλήξει στην ώριμη φάση της σχολαστικής σκέψης. Εκεί, στις προϋποθέσεις και στις συνέπειες του σχολαστικισμού, βρίσκεται η ρίζα της δυναμικής που εκδιπλώθηκε μέχρι την περίφημη ρήση του Νίτσε «Gott ist tot» και τον συνακόλουθο αθεϊσμό.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ἡ ἠθελημένη καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν στρατιὰ τῶν φιλολόγων

Ἡ ἠθελημένη καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν στρατιὰ τῶν φιλολόγων
23/10/14

Δημήτρης Κιτσίκης

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐγράφη μὲ ἀφορμὴ τὴν δημοσίευση στὸν ἡμερήσιο τύπο τοῦ ὀνόματος τῆς πρωτεύουσας τοῦ Καναδᾶ, Ὀττάβα (τῆς Ὀττάβας), μὲ ἕνα ταῦ καὶ ἄκλητο (Ὀτάβα, τῆς Ὀτάβα), ἐπειδὴ ὁ ἡμιμαθὴς δημοσιογράφος ἐνεργοποίησε τὸν αὐτόματο διορθωτὴ τοῦ ὑπολογιστοῦ του, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ ὅτι ἡ μεγάλη πλειοψηφία «τοῦ λαοῦ», κλείνει τὴν λέξη καὶ τὴν γράφει μὲ δύο ταῦ.
Ἐπὶ χρόνια ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία βομβαρδίζεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατηγοροῦνται γιὰ συνωμοσιολογία, σχετικὰ μὲ τὸ 666, τὸ μπὰρ κὸντ ἤ τὸν ἀποκαλούμενο ἀριθμὸ τοῦ θηρίου. Ὑπάρχει σχέδιο, λένε, ὑποδουλώσεως τοῦ κόσμου διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ χάρη σὲ μία προωθημένη τεχνολογία ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν γνώση τῶν περισσοτέρων. Ἐπ αὐτοῦ ὅμως, σεβόμενος τὰ ὅρια τῶν γνώσεών μου ὡς καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Ἀκαδημαϊκὸς προτιμῶ νὰ μὴν ἐκφράσω γνώμη.
Ἀλλὰ ὑπάρχει ἕνα ἄλλο πολὺ σοβαρὸ φαινόμενο ποὺ οἱοσδήποτε δύναται εὐκόλως νὰ ἐλέγξῃ, φθάνει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν μεγαλύτερο θησαυρὸ ποὺ ἔχει προσφερθῆ σὲ κάθε Ἕλληνα, πέραν ἀπὸ τὴν ἀναπνοή του, τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Καὶ γνωρίζουμε φυσικὰ ὅτι ἐλάχιστοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ γιὰ τὸ ἀποδεδειγμένο καὶ πασιφανὲς σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ λαοῦ μας μέσῳ τῆς δηλητηριάσεως τῆς γλώσσας του μὲ παραπλήσιο τρόπο μὲ αὐτὸν ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τοὺς μεταλλαγμένους σπόρους.

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ἡ φραγκολατρία θὰ ἐξαφανίση τὸ ἑλληνικὸ κράτος

Ἡ φραγκολατρία θὰ ἐξαφανίση τὸ ἑλληνικὸ κράτος
7/10/14

Δημήτρης Κιτσίκης

Ἀφορμὴ τοῦ παρόντος κειμένου εἶναι ἄρθρο τοῦ κ. Νίκου Χιδίρογλου στὴν «Ἐλεύθερη Ὥρα» τῆς σημερινῆς 7ης Ὀκτωβρίου 2014, ἀφιερωμένο στὴν ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου τοῦ 1571, μὲ τίτλο «Ἡ ναυμαχία ποὺ ἔσωσε τὴν Χριστιανοσύνη».
Εἶχα τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐφημερίδα αὐτὴ ἦταν, μὲ τὸν ἑβδομαδιαῖο «Ὀρθόδοξο Τύπο», ἡ ἐφημερίδα τῶν Ὀρθοδόξων, ὄχι τῶν ἐν γένει χριστιανῶν, τῶν οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ προφανῶς ὁ κ. Χιδίρογλου ἀνήκει στοὺς οἰκουμενιστές.
Ὅπως γράφει βιβλίο τοῦ ΓΕΣ τοῦ 1989, «ὁ τουρκικὸς στόλος τῶν Χριστιανῶν, δηλαδὴ Βενετοί, Ἱσπανοί, Κρῆτες καθολικοί, καὶ Κερκυραῖοι καθολικοί [ἐχθροὶ τῆς Ὀρθοδοξίας] ὑπὸ τὸν Δὸν Χουὰν ντὲ Ἀούστρια, συγκρούονται στὴν περίφημη ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου ποὺ καταλήγει σὲ ἐντυπωσιακὴ νίκη τῶν Χριστιανῶν».
Ἀλλὰ ἄλλα λέγει ἕνα ῥωμαίϊκο δημοτικὸ τραγούδι τῆς Πάργας:

«Ὅταν ἀπαντηθήκανε οἱ δύο χοντρὲς ἀρμάδες
-βροντοκοποῦν οἱ κανονιές-γίνεται ἡ μέρα νύχτα
-πλώρη μὲ πλώρη σμίγουνε-κατάρτι μὲ κατάρτι
-λαμποκοπᾶνε τὰ λαμιά [=σπαθιά] -βροντᾶνε τὰ τρομπόνια [=τὰ κανόνια]
-ποδάρια χέρια και κορμιά-γιομίζουν τὰ καράβια
-σκοτώθη κι ὁ Ἀλή Πασᾶς [=ὁ Ὀθωμανὸς ναύαρχος Καπουδὰν πασᾶς Ἀλὶ Ζαζὲ Μουεζὶν] -τὸ ἄξιο παλικάρι».

Δηλαδὴ τὸ τραγούδι ὑμνεῖ τὸν Ὀθωμανὸ ναύαρχο Ἀλὶ πασᾶ καὶ τὸν ἀποκαλεῖ ἄξιο παλικάρι.

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Ὁ τυμβωρύχος τοῦ ἑλληνισμοῦ

Ὁ τυμβωρύχος τοῦ ἑλληνισμοῦ
28/8/14

Δημήτρης Κιτσίκης

Στὶς 22 Αὐγούστου 2014 ἀπεβίωσε σὲ ἡλικία σχεδὸν 108 ἐτῶν ( εἶχε γεννηθῆ στὶς 28 Νοεμβρίου 1906) ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ὁ Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶς. Μαζὶ μὲ τὸν συνάδελφό του, κατὰ πέντε χρόνια μεγαλύτερό του, Ἰωάννη Κακριδῆ (1901-1992) εἶχε συγκροτήσει τὴν διανοουμενιστικὴ ὁμάδα τοῦ γλωσσικοῦ Κουκλουξλανισμοῦ ΚΚΚ –Κόμμα Κακριδῆ Κριαρᾶ) ποὺ ἐτρομοκράτησε ἐπὶ δεκαετίες τοὺς σκεπτομένους Ἕλληνες, ὄχι μόνον ἐπιβάλλοντας τὸν ψυχαρισμὸ, ἀλλὰ, ἀκόμα περισσότερο, μέσῳ τοῦ ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, καθιερώνοντας μὲ κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα τὸ μονοτονικὸ σύστημα γραφῆς.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ο ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

Ο ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΞΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
8 Αυγ 2014

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου - συγγραφέα

Η ΠΡΩΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

«Ο φέρων το παρόν έχει την άδειαν να φέρη επί έν έτος την κεφαλήν επί των ώμων του»!! Τα λόγια τούτα αναγράφονταν στην απόδειξη του ατιμωτικού Κεφαλικού φόρου επί Τουρκοκρατίας. Στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, οι Οθωμανοί είχαν επινοήσει τον φόρο, γνωστό σε όλους ως Χαράτσι που ο Σουλτάνος επέβαλε στους Χριστιανούς Έλληνες υπηκόους.
Μάλιστα όσα περισσότερα παιδιά είχε η οικογένεια τόσο αυξανόταν το Χαράτσι. [Θυμίζει τίποτε αυτό;] Ήταν η αποζημίωση για την παραχώρηση του δικαιώματος να ζει κάποιος και να λατρεύει τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Οφειλή που έπρεπε να εξαγοράζουν οι πρόγονοί μας κάθε έτος μέχρι το τελευταίο της ζωής τους.
Λόγος επινόησης η οικονομική εξόντωση των Ελλήνων, ώστε να παραμείνουν υπόδουλοι μέχρι τον πλήρη αφανισμό τους. Κάτι ανάλογο επιβάλλουν σήμερα οι Τζιχαντιστές στο Ιράκ και στη Συρία στους ελάχιστους εναπομείναντες πιστούς του Χριστού που δεν εξισλαμίζονται!

Η ΑΛΛΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

Σήμερα, πάλι, το χαράτσι επανήλθε από σκληρότερο κατακτητή, τον Ραγιαδονενέκο Πολιτικό, που προσπαθεί εκών ή άκων, δεν έχει σημασία, να φέρει εις πέρας ό,τι δεν κατόρθωσαν οι εχθροί των Ελλήνων στο παρελθόν.

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Ἡ προεδρικὴ νίκη τοῦ Ἔρντογαν σηματοδοτεῖ τὸ τέλος τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς κεμαλικῆς Τουρκίας

Ἡ προεδρικὴ νίκη τοῦ Ἔρντογαν σηματοδοτεῖ τὸ τέλος τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς κεμαλικῆς Τουρκίας
13/8/14

Δημήτρης Κιτσίκης

Δὲν ἐχρειάσθη οὔτε ἐξωτερικὴ ἐπέμβαση οὔτε ἡ μακροχρόνια ἐξέγερση τῶν Κούρδων. Ὁ ἴδιος ὁ Ἔρντογαν ἔθεσε τὴν ταφόπλακα στὴν ἀκεραιότητα τῆς ἐδαφικῆς ἐκτάσεως ποὺ εἶχε ἐξασφαλίσει ὁ Κεμὰλ στὸν Μεσοπόλεμο. Ἡ πλέον καταδικαστικὴ λέξη ποὺ τὸ μέχρι τώρα τουρκικὸ κατεστημένο ἐχρησιμοποίει γιὰ νὰ κατακεραυνώσῃ τὸν πολιτικὸ ἀντίπαλο ἦταν bölücü, διαμελιστής, δηλαδὴ ὁ Τοῦρκος αὐτὸς ποὺ ἐστόχευε νὰ διαμελίσῃ τὴν Τουρκία. Τὴν ἔκφραση αὐτή, τὸ καθεστὼς τὴν ἐχρησιμοποίει κατὰ τῶν Κούρδων τοῦ Ὀτσαλάν.
Καὶ πρὸ τοῦ Κεμὰλ ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία εἶχε ἐν μέρει δυτικοποιηθῆ καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ 1839. Χάριν σὲ αὐτὴν τὴν δυτικοποίηση, ἀπὸ τὸ 1839 μέχρι τὸ 1914, τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς Αὐτοκρατορίας εἶχε γνωρίσει μία πρωτοφανῆ ἄνθιση. Τὰ ἀνατολικά, κυρίως κουρδικά, στοιχεῖα, δηλαδὴ οἱ Βάρβαροι τῶν Ὀρέων τῆς Ἀνατολίας, προσηλωμένοι στὸ πρόσωπο τοῦ χαλίφου, μόλις ἦλθε ὁ Κεμὰλ, ποὺ ἐβασίσθη στὴν δύναμη τῶν Ἀλεβηδῶν, κατεσφάγησαν καὶ ἔτσι ἐμμέσως ἐδικαιώθη τὸ ἀρμενικὸ χριστιανικὸ ἔθνος ποὺ εἶχε ὑποστῆ γενοκτονία ἀπὸ τοὺς βαρβάρους Κούρδους σουννῖτες.
Ὁ κεμαλισμὸς ἐξειλίχθη σταδιακὰ ἀπὸ τὸν κομμουνισμὸ στὸν φασισμό, ἀλλὰ παραμένοντας ἕνα ὁλοκληρωτικὸ ἀντικληρικὸ κράτος. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἡγέτου τὸ 1938 καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ ἐθνικιστικὴ στρατοκρατία του ἤρχισε νὰ γίνεται ἀπειλὴ γιὰ τὰ γειτονικὰ κράτη καὶ ἰδίως γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ αὐτὸ τὸ ἐκμεταλλεύθησαν τὰ ἰσλαμικὰ στοιχεῖα τῆς ἀνατολικῆς Τουρκίας τὰ ὁποῖα ὑπὸ τὸν μανδύα τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ διπλοπροσώπου Ἔρντογαν, ἐπανέφεραν σταδιακά, ἀπὸ τὸ 2002, τὴν τουρκικὴ κοινωνία στὸ σκότος τοῦ κουρδικοῦ σουννιτικοῦ ὀπισθοδρομισμοῦ ποὺ δὲν εἶχε ξεχάσει τὸν θεσμὸ τοῦ χαλιφάτου. Καὶ ἔτσι, ὁ ὀθωμανισμὸς τοῦ Ἔρντογάν ἀπεκαλύφθη ὅτι ἦταν ὁ ὀθωμανισμὸς πρὸ τοῦ 1839 καὶ μάλιστα αὐτὸς τοῦ σφαγέως τῶν Ἀλεβηδῶν τοῦ 1517, τοῦ σουλτάνου-χαλίφου  Γιαβοὺζ Σελὶμ Α΄.

Ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου τὸν Νοέμβριο τοῦ 1989 ἐσηματοδότησε τὸ τέλος ἑνὸς πολιτισμοῦ

Ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου τὸν Νοέμβριο τοῦ 1989 ἐσηματοδότησε τὸ τέλος ἑνὸς πολιτισμοῦ

11 Νοεμβρίου 2014

Δημήτρης Κιτσίκης

Τώρα καὶ μερικὲς ἑβδομάδες ἀκούγονται οἱ ἀλαλαγμοὶ τῶν Βαρβάρων τῆς Δύσεως συνεπικουρουμένων τῶν βελασμάτων τῶν προβάτων τῆς παγκοσμίας στάνης, ἐνθουσιασμένων γιὰ τὴν τροφὴ ποὺ οἰκειοθελῶς προσέφεραν τοῦ ἑαυτοῦ των στὸν ἰμπεριαλιστικὸ λύκο, εἰκόνα τοῦ ὁποίου θὰ παραμείνη γιὰ πάντα τὸ φοβερὸ σκιάχτρο τοῦ διδύμου Λὲχ Βαλέσα-Μιχαὴλ Γκορμπατσόβ. Ἀκόμη καὶ ὁ πρόεδρος Πούτιν ἐδήλωσε ὅτι τείχη δὲν πρέπει νὰ άναγείρονται κατὰ τοῦ ἐχθροῦ διότι ὑποχρεωτικὰ θὰ κατεδαφισθοῦν μὲ ἐξαίρεση τὸ Σινικὸ τεῖχος.
Καὶ ὅμως, στὸν Ε΄αίῶνα μ.Χ. τὸ λίμες, δηλαδὴ τὸ ῥωμαϊκὸ τεῖχος ποὺ διέσχιζε στὴν μέση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ Δυσμὰς πρὸς Ἀνατολάς, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν ῥωμαϊκό (δηλαδὴ ἑλληνικό) πολιτισμὸ ἀπὸ τὴν γερμανικὴ βαρβαρότητα, κατέρρευσε στὸ δυτικό του τμῆμα, λόγῳ τῆς ῥωμαϊκῆς παρακμῆς (ὅπως καὶ τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου κατέρρευσε λόγῳ Σοβιετικῆς παρακμῆς) ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς ὑπεροχῆς τῶν Βαρβάρων. Καὶ ἔκτοτε γιὰ χίλια χρόνια τὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς Εὐρώπης ἐβυθίσθη σὲ ἀκατανόμαστη βαρβαρότητα, ὅπως σήμερα, μετὰ τὸ 1989, ὁ κόσμος βυθίζεται στὴν ἀκατανόμιστη ἀμερικανικὴ βαρβαρότητα.
Πράγματι, ἡ πτώση τοῦ Τείχους τὸ 1989, ἤνοιξε τὴν θύρα στὸν πλανητικὸ πόλεμο, τὸν πλέον αἱμοσταγῆ ὅλων τῶν προηγουμένων πολέμων παγκοσμίων ἀναμετρήσεων, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε ἐπισήμως, στὴν καρδιὰ τὴς Εὐρώπης, στὶς 24 Μαρτίου 1999, μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ποὺ θὰ λήξη γύρω στὸ 2030 μὲ ἕναν γενικευμένο πυρηνικὸ πόλεμο ποὺ θὰ ἐξαλείψη ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Δημόσια τηλεόραση και αφελληνισμένη

Δημόσια τηλεόραση και αφελληνισμένη
1/11/14

Βασίλης Θωμόπουλος, διευθυντής προγράμματος ΝΕΡΙΤ. Το ψωμί του το πληρώνουν οι Ελληνες, που σε καιρό Μνημονίου χάνουν το δικό τους. Αυτός ο άνθρωπος, ο διορισμός του οποίου οφείλεται σε πολιτική απόφαση, έριξε το γάντι στους Ελληνες φορολογουμένους και προσέβαλε βαθιά τον πατριωτισμό και την αξιοπρέπειά τους. Με την αλαζονεία που χαρακτηρίζει κάθε όμοιό του, δήλωσε στην εφημερίδα μας τα ακόλουθα προκλητικά για τον Εθνικό Υμνο μας, που έκοψε από την έναρξη του προγράμματος της ΝΕΡΙΤ: «Ο Εθνικός Υμνος δεν μεταδίδεται, αλλά η θεία λειτουργία και η παρέλαση μεταδόθηκαν, τι άλλο θέλετε;». Λες και ο κάθε διορισμένος Θωμόπουλος κάνει παραχώρηση στους Ελληνες που... επιτρέπει τη μετάδοση της θείας λειτουργίας και της παρέλασης! Λες και αποστολή των ΜΜΕ που λειτουργούν επειδή πληρώνουν οι Ελληνες δεν είναι η καλλιέργεια του αισθήματος ευσέβειας και υψηλού εθνικού φρονήματος στους πολίτες. Η αποκάλυψη της «δημοκρατίας» για την ύποπτη πρωτοβουλία της διακοπής της ανάκρουσης του Εθνικού Υμνου της χώρας μας από τη ΝΕΡΙΤ προκάλεσε αίσθηση στο κοινό και αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για έναν ευρύτερο προβληματισμό για τον εθνικό «αποχρωματισμό» που επιχειρείται σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου.

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Ὁ βασιλεὺς δὲν πολιτεύεται

Ὁ βασιλεὺς δὲν πολιτεύεται
24/10/14

Δημήτρης Κιτσίκης

Ὁ παρηκμασμένος Ἕλλην, δηλαδὴ τὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, συνεχίζει νὰ ζῇ σὲ ἄλλον πλανήτη. Ἔχει ἀποδειχθῆ περίτρανα ὅτι ἡ χώρα ἔχει ἀποπνεύσει λόγῳ τῆς κομματοκρατίας καὶ ὁ Ἕλλην ἀπτόητος συνεχίζει νὰ σκαρώνῃ κόμματα, κομματίδια, κομματάκια. Εἶναι νὰ σὲ πιάνουν τὰ γέλια. Πρόκειται γιὰ ἀπόδειξη ὅτι εἶναι ἕνα ἀργόσχολο παράσιτο ποὺ δὲν ἔχει οὔτε κἄν τὸ κουράγιο νὰ φτειάξῃ μόνος του τὴν βαλίτσα του καὶ νὰ μεταναστεύσῃ στὸ ἐξωτερικό, μήπως καὶ γίνῃ ἁπλῶς κανονικὸς ἄνδρας ἤ γυναῖκα. Ὅταν συναντᾷς οἱονδήποτε στὸν δρόμο εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ σοῦ εἰπῇ ἤ α) Μήπως ἠμπορεῖτε νὰ μὲ βοηθήσετε νὰ ἐγκατασταθῶ στὸ ἐξωτερικὸ (κάτι γνωρίζω ἐγὼ ποὺ ὡς Ἕλλην ὑπήκοος εἶμαι συνάμα καὶ ὑπήκοος τῆς Γαλλίας καὶ τοῦ Καναδᾶ) ἤ β) λέω νὰ συσπειρωθοῦμε καὶ νὰ φτειάξουμε κόμμα γιὰ νὰ σώσουμε τὴν χώρα ἀπὸ τοὺς πουλημένους.
Τελευταῖο φροῦτο, ἡ εἴδηση ὅτι προτίθενται Μπαλτᾶκος καὶ Καπερνᾶρος νὰ συγκροτήσουν φιλοβασιλικὸ κόμμα καὶ μάλιστα τοποθετημένο «δεξιά» μὲ τὸν πρίγκιπα Νικόλαο! Δηλαδὴ εἶναι σὰν ἐγώ, ὡς ἀπελπισμένος καὶ ἀνερμάτιστος πολιτικὸς, νὰ προτείνω σὲ κάποια προσωπικότητα ἄσχετη μὲ τὴν πολιτική, κάποιον σπουδαῖο, τύπου Ἄϊνσταϊν νὰ ποῦμε, νὰ στρατευθῶ ὑπὸ τὸ ὄνομά του γιὰ νὰ σκαρφαλώσω στοὺς ὤμους του καὶ μετὰ νὰ τὸν τοποθετήσω σὰν τὸν Παπούλια στὸ γηροκομεῖο τῆς προεδρίας!

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ

20/7/1986

† Π. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

«Ως εδοξάσθης, Ηλία, εν τοις θαυμασίοις σου. και τις όμοιός σοι καυχάσθαι; ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω Υψίστου. ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασμένους από κλίνης αυτών. ο ακούων εν Σινά ελεγμόν και εν Χωρήβ κρίματα εκδικήσεως. ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδομα και προφήτας διαδόχους μετ' αυτόν. ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρματι ίππων πυρίνων. ο καταγραφείς εν ελεγμοίς εις καιρούς κοπάσαι οργήν προ θυμού, επιστρέψαι καρδίαν πατρός προς υιόν και καταστήσαι φυλάς Ιακώβ. Μακάριοι οι ιδόντες σε και οι εν αγαπήσει κεκοσμημένοι, και γαρ ημείς ζωή ζησόμεθα». (Σ. Σειρ.48,11)

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

ΕΝΑ «ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΝΑ «ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

15 Οκτωβρίου 2014

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Οι περίφημοι «σωτήρες» που μας «έσωσαν», τώρα προσπαθούν να βρουν δίοδο διαφυγής για να σωθούν οι ίδιοι καθώς το καράβι βουλιάζει με όλες τις συνέπειες που θα έχει αυτή η εξέλιξη στην καθημερινότητά μας. Η Ελλάς του 2014, μετά από τέσσερα χρόνια μαζικής λεηλασίας της κοινωνίας, καταρράκωση όλων των παραδοσιακών αξιών μας, ξεπούλημα από τους ίδιους του ποιμένες μας των ιερών και των οσίων μας, βρίσκεται πλέον στο φάσμα της ολοκληρωτής καταστροφής καθώς κανένα πρόγραμμα από αυτά που μας επέβαλαν οι ξένοι ανθέλληνες τοκογλύφοι, όχι μόνο δεν διέσωσε την χώρα, αλλά επέφερε τον επιθανάτιο ρόγχο της.  Οι φαντασιώσεις, οι ψευδαισθήσεις και οι σκοπίμως καλλιεργηθείσες αυταπάτες, ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού  μας βγάζουν από το σκοτεινό τούνελ, τώρα που ο χρόνος τελειώνει, αναγκαστικά προσγειώνονται στην σκληρή πραγματικότητα, ότι τίποτα δεν έγινε για το καλό αυτού του τόπου αλλά μονό για την εξόντωσή του και για τις τσέπες των δανειστών του.

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Οι Έλληνες μετατρέπονται σε μαζάνθρωπους...

Οι Έλληνες μετατρέπονται σε μαζάνθρωπους...
7/25/2014
Γράφει Γιργος Νικολακάκος

Ο Ελληνικός λαός πρέπει νά ἔχη στερηθῆ κάθε λογικῆς ἀξιώσεως ἀπό τήν πνευματική του ὑπόστασιν. Οἰ Ἕλληνες πρέπει νά ἔχουν καταντήσει ἄβουλα ὄντα, πολιτικά καί κοινωνικά παράλυτα. Υπῆρξαν πολῦ χειρότερες ἐποχές γιά τήν χῶρα μας καί ὄμως στάθηκε στά πόδια της! Μήπως τῶρα ἀπλᾶ ψάχνουμε τήν αίτία τοῦ πολιτιστικοῦ μας μηδενισμοῦ ή γιά μιά δικαιολογία γιά τήν κατάντια μας; 
Πρίν ἀπό κᾶθε έκλογική μάχη βρίζομε τόν ἐαυτόν μας γιά τό πόσο ἠλίθιοι εἴμασταν καί ὄταν ἔρχεται πάλι ἐκείνη ἡ στιγμή να ψηφίσωμε ἀποδεικνύομε ὄτι εἴμαστε πραγματικά ἀνακόλουθοι καί ἀνάξιοι! 
Ο ἐλληνικός λαός ή καλύτερα ὁ νεοελληνικός, δέν εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν ἐπειδή στερεῖται λογικῆς καί ἀντιλήψεως, εἶναι ἀξιωματικά πλέον ταυτισμένος μέ τό κοντόφθαλμο συμφέρον του ἀφοῦ φρόντισε να βυθιστῆ συνειδησιακά σε λήθαργο! 
Αυτοί εἴμαστε λοιπόν, ἄξιοι μιᾶς μοῖρας ποῦ ἄλλοι σκηνοθέτησαν καί ἐμεῖς χοροπηδᾶμε μέ ἓνα γελοῖο προσωπεῖον συμφεροντολογικῆς εὐδαιμονίας!!!

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!
6/7/2014

Αντιστράτηγος (ε.α) Νικόλαος Ταμουρίδης, Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ

”Το Ελληνικόν, το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον και το ομότροπον”, διατράνωνε από την αρχαία εποχή ο Ηρόδοτος, στοιχειοθετώντας τα τέσσερα ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία είναι δομημένο διαχρονικά το Ελληνικό Έθνος. Δηλαδή, την κοινή καταγωγή και γλώσσα, την ίδια θρησκεία, και τα κοινά ήθη και έθιμα (πολιτιστική κληρονομιά).
Τι είναι όμως έθνος; Αντλώντας στοιχεία από ελληνικά και ξένα λεξικά, συμπεραίνουμε ότι όλα σχεδόν συμφωνούν πως, έθνος είναι ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν κοινή καταγωγή και ιστορία, κοινό πολιτισμό, κοινή γλώσσα και θρησκεία, κοινά ιδεώδη και κοινή εθνική συνείδηση.

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ολοκληρωτισμού το ανάγνωσμα

Ολοκληρωτισμού το ανάγνωσμα
11/9/14

Toυ Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου

Ξανάδα τις προάλλες το «Καπό», από τις βαθύτερες και συγκλονιστικότερες ταινίες για το ολοκαύτωμα, του Τζούλιο Ποντεκόρβο, σκηνοθέτη και της περίφημης «Μάχης του Αλγερίου». Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση, η ταινία αποπνέει αισιοδοξία μέσα από την πιο σκληρή, ανυπόφορη «μαυρίλα» απελπισία που φαντάζεται κανείς, με τη θυσία του Εγώ για το Εμείς από την Εβραία ηρωίδα, την Εντίτ, που πεθαίνει «για να ζήσει», ακολουθώντας το νεύμα του ‘Ερωτα, του κατεξοχήν αισθήματος της ζωής.  

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΟΥΣΑΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΟΥΣΑΝ
8-8-2014

Συνταχθέν πό τν διαχειριστν το στολογίου Κατάνυξις

Προσφάτως δημοσιεύθηκε σέ φημερίδες καί στό διαδίκτυο, κείμενο το σιολογιωτάτου μοναχο Βλασίου γιορείτου, τό ποο μς πληροφορε τι στήν τελευταα 10η Γενική Συνέλευση το «Π.Σ.Ε» στό Πουσάν τς Ν. Κορέας ποφασίσθηκε, κτός τν λλων, καί κατάργηση το βάτου το γίου ρους, σύντμηση τν ερν κολουθιν, σύνταξη κοινν κολουθιν μ τεροδόξους, διοργάνωση πορειν πρς λα τ θρησκευτικ κέντρα το πλανήτου, μέ διαιτέρη ναφορ στ γιον ρος, στν Πάτμο κα τν Ρόδο, νακήρυξη ερν βουνν, λευθερία σέ λες τίς χρες τν θρησκευτικν πεποιθήσεων κα νέγερση ναν, διοργάνωση εδικν χώρων στίς . Μονές γι τν πραγματοποίηση Συνεδρίων καί κατάργηση τς . Παραδόσεως κ.[1].

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ

ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ - ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΑΝ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ - ΣΤΑ ΚΑΒΟΥΚΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Αυγ 2014

Με μεγάλο άγχος οι Βορειοηπειρώτες παρακολούθησαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην αλβανική Βουλή. Κάτι τους έλεγε μέσα τους πως δεν θα περνούσε το σχέδιο της κατακρεούργησης της Βορείου Ηπείρου. Αν στους έξι ελληνικής καταγωγής βουλευτές είχε ξυπνήσει μέσα τους το εθνικό  φρόνιμα, το ελληνικό πνεύμα (αν έχουν τέτοιο), τότε ο Ράμα, παρά τους πέντε «μισθοφόρους» που μπόρεσε ν’ αποσπάσει από την αντιπολίτευση, ο λόγος για τους τσάμηδες βουλευτές, θα το είχε πολύ δύσκολο να κάνει πράξη το ανορθόδοξο σχέδιό του.

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Το αλβανικό δημογραφικό έγκλημα κατά της Ελλάδος

Το αλβανικό δημογραφικό έγκλημα κατά της Ελλάδος
7/29/2014

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας

Δικαίως διαμαρτύρονται οι Βορειοηπειρώτες καθώς και ο μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας για τις λαθροχειρίες των Αλβανών εναντίον του Ελληνισμού. Με πρόσχημα τη νέα διοικητική ανακατάταξη της γείτονος χώρας και τη θέσπιση νέων δήμων (κάτι σαν τον δικό μας «Καλλικράτη») η κυβέρνηση των σοσιαλιστών του Εντι Ράμα προετοιμάζει δημογραφικό έγκλημα κατά της ελληνικής εθνικής κοινότητας.

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα και την Κύπρο

Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα και την Κύπρο

12/7/14

ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ, Πρέσβυ ε.τ.

Η νέα δυναμική Αμερικανική παρέμβαση για την επανάληψη των διακοινοτικών συνομιλιών στο Κυπριακό πάνω στη βάση του γνωστού κοινού ανακοινωθέντος Αναστασιάδη - Έρογλου αντιμετωπίζεται με μεγάλες προσδοκίες από την Άγκυρα ως «η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί», όπως έγραψε χαρακτηριστικά εξέχων Τούρκος αρθρογράφος.
Ακόμη όμως και πάνω στη βάση του ολέθριου αυτού ανακοινωθέντος, οι συνομιλίες βρίσκονται ουσιαστικά σε αδιέξοδο. Η Τουρκική πλευρά επιδιώκει να αξιοποιήσει το κοινό ανακοινωθέν για να επιτύχει εκ των προτέρων τη διεθνή αναγνώριση και προβολή του ψευδοκράτους ως ισότιμου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη σιωπηρή παραγραφή της Τουρκικής κατοχής. Επιδιώκει επίσης να μετατρέψει την εδαφική πτυχή του Κυπριακού σε θέμα περιουσιών (που μπορούν ν’ ανταλλαγούν ή ν’ αποζημιωθούν) και κυρίως να καταστήσει διακοινοτικό θέμα το φυσικό αέριο της Κύπρου και ν’ αφαιρέσει από την Ελληνική πλευρά το μεγάλο και στρατηγικό αυτό όπλο.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελληνική πλευρά θα εγκλωβιζόταν σ’ ένα σχέδιο «λύσεως» που θα είχε ήδη τη μορφή τετελεσμένων γεγονότων, από το οποίο δεν θα μπορούσε να υπάρξει διαφυγή, με δημοψήφισμα, π.χ., όπως στην περίπτωση του Σχεδίου Ανάν το 2004.

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Κίνηση Δούρειος Ίππος για την Κύπρο

Κίνηση Δούρειος Ίππος για την Κύπρο
27/7/2014
Γράφει ο Περικλής Νεάρχου, Πρέσβυς ε.τ.

Η 40η επέτειος της τουρκικής κατοχής βρίσκει την Κύπρο κυριολεκτικά επί ξυρού ακμής. Ο τούρκος πρόεδρος Γκιουλ, που μετέβη στην κατεχόμενη Λευκωσία για προκλητικούς εορτασμούς και πανηγυρισμούς, δεν άφησε κανένα περιθώριο για το τι ακριβώς επιδιώκει η τουρκική πλευρά στην Κύπρο.
Επιδιώκει «συνεταιρισμό δύο ίσων κρατών», που μεταφράζεται σε αναγνώριση και εξίσωση του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η τελευταία θα υποβιβαζόταν σε μία τέτοια περίπτωση σε ισότιμη του ψευδοκράτους.
Ο τούρκος πρόεδρος δεν άφησε επίσης καμία αμφιβολία σχετικά με το θέμα των εγγυήσεων. Διεκδικεί τις ίδιες ακριβώς εγγυήσεις που επικαλέσθηκε ως πρόσχημα για να εισβάλει στην Κύπρο.
Οι τουρκικές αξιώσεις για την ΑΟΖ της Κύπρου και το φυσικό αέριο είναι επίσης γνωστές και κατατέθηκαν επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, στο περίφημο έγγραφο των 105 σελίδων, στο οποίο αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία ως δήθεν «εκλιπούσα» και για το οποίο δεν αντέδρασε ως όφειλε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes