Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ἀσύλληπτο: Χώρα μὲ τὸ ὄνομα Ἑλλὰς δὲν ὑπάρχει πλέον

Ἀσύλληπτο: Χώρα μὲ τὸ ὄνομα Ἑλλὰς δὲν ὑπάρχει πλέον

24 Μαρτίου 2014

Δημήτρης Κιτσίκης

Ἀκόμα καὶ οἱ Σπαρτιᾶτες ἐπεβιβάσθησαν στὰ διαστημόπλοιά τους καὶ ἐπέστρεψαν στὸν πλανήτη τους, ἀφήνοντας ἐδῶ κάτω μόνον τοὺς Εἵλωτες. Διαβάζω: Τὰ ΜΜΕ ἀνακοινώνουν, ὅτι ἀκόμη καὶ σήμερα, μήνας Μάρτιος τοῦ 2014, οἱ κάτοικοι τῆς χώρας ποὺ κάποτε ἐλέγετο Ἑλλὰς, δηλαδὴ ὁ λαὸς τῶν ἀνέργων, ξεπέρασαν ἀκόμη καὶ τοὺς Ἀμερικανούς ποὺ θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς πιὸ φανατικοὺς κρεοφάγους στὸν κόσμο, καταναλώνοντας 100 κιλὰ ἐρυθροῦ κρέατος, κατὰ μέσον ὅρο, τὸν χρόνο, σίγουρα σουβλάκι ποντικιοῦ, τί ἄλλο; Ἀντιθέτως, ὁ κάθε κάτοικος τῶν ΗΠΑ, καταναλώνει μόνον 88 κιλὰ κόκκινο κρέας τὸν χρόνο.
Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ παρουσίασε στὴν Θεσσαλονίκη στὶς 11 Μαρτίου 2014, ὁ καθηγητὴς προληπτικῆς ἰατρικῆς καὶ διατροφῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης, Ἀντώνης Καφᾶτος σὲ συνέδριο τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγκοσμίας ἡμέρας Χημείας. Γιὰ νὰ γίνῃ πιστευτὸς προσέθεσε καὶ κάτι ποὺ γνωρίζει καὶ ἡ κουτσὴ Μαρία σχετικὰ μὲ τὴν ἀπίθανη πνευματικὴ παρακμὴ τοῦ Εἵλωτος ποὺ κατοικεῖ σήμερα στὴν ἄλλοτε Ἑλλάδα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καὶ τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς, ὅτι τὸ 1960 ἀκόμη, τὸ 60% τοῦ πληθυσμοῦ ἐτήρει μὲ εὐλάβεια καὶ ἀκρίβεια ὅλες τὶς νηστεῖες τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ 180 ἡμέρες τὸν χρόνο, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ κατὰ κεφαλὴ κατανάλωση κρέατος τὸ 1960, ἦταν στὴν Κρήτη μόλις 35 γραμμάρια τὴν ἡμέρα.
Ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ δὲν πᾶμε καλύτερα. Οἱ Λάκωνες Εἵλωτες τῆς Ὀττάβας στὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς ἀκοῦν τὸν ὀρθόδοξο ἱερέα τους νὰ ὁμιλῇ προτεσταντικὰ συμβουλεύοντάς τους στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα νὰ μὴν νηστεύουν διότι κάτι τέτοιο κάνουν μόνο οἱ καλόγηροι! Νομίζουν δὲ ὅτι θὰ τὴν σκαπουλάρουν μὲ μαθητικὰ ποιηματάκια τῆς 25ης Μαρτίου κατὰ τοῦ Τούρκου τοῦ 1821, μεταξὺ δύο ἀγώνων χόκεϋ καὶ μὲ ἀφόρητη ἀμερικανικὴ προφορά.
Ἐνῷ ὁ Χριστόδουλος Ξηρὸς δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι τὴν κοπάνησε ἀπὸ τὸν Κορυδαλλὸ γιὰ νὰ ζήσῃ τὴν ὑπόλοιπη ζωή του ὡς συνταξιοῦχος, ὁ στρατός, ἡ ἀστυνομία, δάσκαλοι, γονεῖς, μαθητές, δέχονται νὰ παρελαύνουν στὶς ἐθνικὲς ἑορτὲς ἐνώπιον τῶν δωσιλόγων τῶν κατοχικῶν δυνάμεων, ἐνῷ θὰ ἠδύναντο εὐκόλως  νὰ ἀρνηθοῦν νὰ παρουσιάζονται στὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς, πόσο μᾶλλον ποὺ ὑποχρεώνονται νὰ παρελαύνουν ὑπὸ ἀστυνομικὸ κλοιό. Οὔτε ἕνας ἀπελπισμένος καμικάζι δὲν ἐμφανίζεται στὸν ὁρίζοντα ἐφ’ὅσον οἱ γηρασμένοι Εἵλωτες στοὺς φθαρμένους καναπέδες τους ὀδύρονται μασουλῶντας τὶς οὐρὲς τῶν ποντικιῶν ὅτι θὰ ἀποφασίσουν νὰ προβοῦν στὴν ἡρωϊκὴ πράξη νὰ ψηφίσουν στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς τὴν Χρυσῆ Αὐγή.
Μάταιος κόπος. Οἱ Ὀλύμπιοι Ἕλληνες ὡς ἐξωγήϊνοι ἐπεβιβάσθησαν πρὸ πολλοῦ στὸ διαστημόπλοιό τους, στὸ διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου -στὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ πολλὲς χιλιάδες χρόνια εἶχαν καταφθάσει πάνοπλοι,  ὡς Σπαρτιᾶτες, μαζὶ μὲ τοὺς Δώδεκα Θεοὺς- γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὶς βάσεις τους, ἐγκαταλείποντας τὸν ἱερὸ χῶρο στοὺς Εἵλωτες. Ἤ μήπως;


 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes