Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἄραγε θά μετανοήση;

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἄραγε θά μετανοήση;
22/7/15

Ὅπως εἴχαμε ἐπισημάνει καί παλαιότερα, τό σημερινό κτύπημα ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἀνάλογο μέ ἐκεῖνο τοῦ 1204, τοῦ 1453 καί τοῦ 1922. Ἡ ἱστορία τοῦ διαχρονικοῦ μαρτυρίου τῆς Ρωμηοσύνης - τοῦ Ἑλληνισμοῦ - ἀπό τούς τρεῖς διαχρονικούς του ἐχθρούς, τούς Ἑβραίους, τούς Φράγκους καί τούς Ὀθωμανούς, πού πρῶτος μεγάλος του σταθμός ἦταν ἡ 4η Σταυροφορία τό 1204 καί τό ὁποῖο μαρτύριο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ἔχει περάσει στήν τελευταία της φάσι.
Μετά τό 1204, τό 1453 καί τό 1922 ἐφθάσαμε σήμερα στό τελικό κτύπημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἐτέθη σέ ἐφαρμογή μετά τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέ τόν Ἐμφύλιο, συνεχίσθηκε τό 1955 στήν Πόλη, τό 1974 στήν Κύπρο καί τοῦ ὁποίου ἡ τελευταία φάσι ἄρχισε τό 2009 στήν Ἑλλάδα καί τό 2013 στήν Κύπρο, καί συνεχίζεται ἐντονώτερα τώρα, σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο, μετά τήν προδοσία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Ὁ Ἑλληνισμός κτυπιέται πάντα μετά ἀπό προδοσίες τῶν ἡγετῶν του.
Ἡ τελευταία φάσις τῆς προδοσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, πού ξεκίνησε ἀπό τήν Μεταπολίτευσι, συντελέσθηκε τώρα, τό 2015, ἐπί Ἀλέξη Τσίπρα. Αὐτή εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἑλλάδος νά ὑποστῆ τό τελικό κτύπημα, αὐτήν τήν φορά ἀπό τούς Φράγκους καί τούς Ἑβραίους (Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι καί Τοκογλύφους).
Θά ἀκολουθήση καί στήν Κύπρο τό τελικό κτύπημα, μετά τήν ἐπισυμβᾶσα κατάρρευσι τῆς Ἑλλάδος, ἐκεῖ ὅμως ὄχι μόνον ἀπό τούς δύο, ἀλλά καί ἀπό τούς τρεῖς διαχρονικούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τούς δύο προηγούμενους, σύν τούς Τούρκους. Φυσικά, ὅπως πάντα, μετά ἀπό προδοσία, ἐκ μέρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ προέδρου Ἀναστασιάδη, οἱ ὁποῖοι τάσσονται ἀναφανδόν ὑπέρ τοῦ σχεδίου Ἀνάν 2.
Ἡ προδοσία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα νά ἀπωλέση τήν ἐθνική της κυριαρχία καί ὁ λαός της νά καταδικασθῆ σέ μακροχρόνια ἐπιπρόσθετη ξενική κατοχή, ὑποδούλωσι καί κοινωνική ἐξαθλίωσι. Τά σχέδια κατακερματισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ἤδη ἄρχισαν νά μπαίνουν σέ ἐφαρμογή. Τώρα, μόνον ὁ Θεός σώζει τήν Ἑλλάδα.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Οικουμενιστική κίνηση και Εθνικά Συμφέροντα

Οικουμενιστική κίνηση και Εθνικά Συμφέροντα
 9 Δεκ 2013

Συνταχθέν υπό των διαχειριστών του Ιστολογίου Κατάνυξις

Η καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, κα Δήμητρα Κούκουρα, ως εισηγήτρια, δεν έχασε ευκαιρία να προβάλει τις οικουμενιστικές της θέσεις σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στις 26/11/2013, με θέμα τη Θρησκευτική Διπλωματία.
... Εδώ θα μας απασχολήσουν αποκλειστικά οι συνέπειες των θέσεων της κας Κούκουρα στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Άλλωστε, ο χώρος στον οποίο διετύπωσε τις απόψεις της, είναι μία Ανώτατη Στρατιωτική σχολή της οποίας "αποστολή είναι να παρέχει σε ανώτερους Αξ/κούς των τριών Κλάδων των ΕΔ.... επιμόρφωση σε βασικά θέματα γεωπολιτικής με σκοπό την.... κατάρτισή τους για την στελέχωση εθνικών και συμμαχικών διακλαδικών στρατηγείων στο εσωτερικό ή εξωτερικό.... ".
... Η κα Κούκουρα, είτε παραπληροφορημένη ως προς τα γεγονότα στα οποία αναφέρθηκε, είτε βλέποντάς τα μέσα από το φακό της προσωπικής της οικουμενιστικής ιδεολογίας, με τις θέσεις της προκάλεσε σύγχυση όσον αφορά τις βάσεις πάνω στις οποίες οφείλει η Ελληνική Πολιτεία να σχεδιάσει την Θρησκευτική της Διπλωματία για την εξυπηρέτηση των εθνικών της συμφερόντων.
Παραπλάνησε το μη εξοικειωμένο με τα θρησκευτικά ζητήματα ακροατήριό της σε ένα θέμα, στο οποίο η άποψή της είχε το κύρος της αυθεντίας.
... Η κα Κούκουρα, αναφέρθηκε στα θέματα των σχέσεων με τους ετεροδόξους Παπικούς και Μονοφυσίτες ωσάν η ιστορία του κόσμου να ξεκίνησε πριν από 50 ή 60 χρόνια. Ωστόσο η ένωση με τους ετεροδόξους και τα πιθανά οφέλη από αυτήν είναι συνυφασμένα με την ιστορία του νεότερου Ελληνισμού. Από το 1204 τουλάχιστον, το θρησκευτικό ζήτημα της ενώσεως με τους Παπικούς έγινε το μείζον πολιτικό και διπλωματικό πρόβλημα της αυτοκρατορίας με προεκτάσεις που άγγιζαν την ίδια την επιβίωση της. Οι αυτοκράτορες προσπάθησαν να πετύχουν την ένωση, δηλαδή την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους Λατίνους, με σκοπό να επωφεληθούν από την εγκόσμια δύναμη του Πάπα, σε μια εποχή που οι περισσότεροι μονάρχες του δυτικού κόσμου ήταν υπήκοοι και εν γένει υπάκουοι σ' αυτόν.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Αρχίζω και καταλαβαίνω το σχέδιο τους...


Αρχίζω και καταλαβαίνω το σχέδιο τους...
21/2/15

Stranger...

Εδώ και ένα μήνα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η αλλαγή πλεύσις από πολλά ΜΜΕ ... είναι εντυπωσιακό πως από ικέτες της τρόικας μεταλλαχτηκαν όλοι σε υποστηρικτές της κυβέρνησης Σύριζα και σαν γνήσιες κουτσομπολες γριές ανεβάζουν ότι ιστορία ηρωισμού και ηθικής μπορούν!
Μάχες με δράκους και νίκες επί των ουρανών κοσμούν συνέχεια πολλά άρθρα δήθεν αντι νεο ταξικών ιστοσελίδων ! Μια υπερπροσπάθεια να δείξουν οτι μαίνεται ένας κατακλυσμικός πόλεμος και οι ήρωες γιανη και Αλέξης τα βάζουν με τα θεριά !
Στην αρχή πίστευα ότι είναι η καταλληλότερη κίνηση για να σου σηκώσουν το ηθικό ώστε να είσαι έτοιμος να δεχτείς το μοιραίο που έχει σχεδιαστεί εδώ και εκατονταετίες! Όχι οτι δεν θα γίνει και αυτό..θα γίνει αλλά όχι ακόμα!
Αυτό που μόλις αντιλήφθηκα όμως δεν είναι καλύτερο καθόλου...αυτό που γίνεται στο τώρα είναι εξίσου κακό όσο το φίνις που μας έχουν στήσει!

Γιατί οι Γερμανοί θα χάσουν κι αυτόν τον πόλεμο

Γιατί οι Γερμανοί θα χάσουν κι αυτόν τον πόλεμο
20/4/15

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου 

Στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτοκρατορίες και πολιτισμοί καταποντίστηκαν στον απολυταρχισμό τους γιατί πολέμησαν τους συνεκτικούς δεσμούς των ανθρώπων κι αντί σύμμαχοι με τους λαούς έγιναν αντίπαλοι και εχθροί.
Η Γερμανία άρχισε και τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με τη μορφή του οικονομικού πολέμου. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη αρχίσει. Γιατί οι Γερμανοί θα χάσουν και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο;

Τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων τοῦ 2015 - Νέο Ἐθνικό Πρόγραμμα Ὑποτέλειας

Τι ξέρετε για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 και τον Αρμαγεδώνα που προβλέπει για εμάς και την πατρίδα μας;

23 Μαΐου 2015

Δ. Καζάκης

Πόσοι γνωρίζουν γιά το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015, το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δηλαδή είναι δικής της "ιδιοκτησίας"); Λίγοι. Κι ενώ η "σκληρή διαπραγμάτευση" συνεχίζεται, αυτός που θέλει να διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση έχει πλέον παραιτηθεί από κάθε "κοκκινη γραμμή", από κάθε διαπραγμάτευση με γνώμονα δήθεν το συμφέρον των πολιτών και της πατρίδας, δεν έχει παρά να βρει αυτό το Πρόγραμμα και να το διαβάσει. Είναι στα ελληνικά και μπορεί να βρεθεί ολόκληρο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf)
Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015, συντάχθηκε (υποτίθεται) από την κυβέρνηση στα πλαίσια του European Semester 2015 (Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015), το οποίο είναι διαδικασία που προβλέπεται από το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Με βάση τις διαδικασίες του Εξαμήνου, οι κυβερνήσεις, μαζί και η ελληνική, καταθέτουν Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Πρόγραμμα αυτό εγκρίνεται, ή προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν ανατίθεται στην κυβέρνηση, υπό την άμεση και διαρκή εποπτεία των οργάνων της Ένωσης να το εφαρμόσει. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για όλες τις χώρες-μέλη της ευρωένωσης και είναι μόνιμη. Όχι παροδική, όπως υποτίθεται ότι είναι τα μνημόνια.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes