Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.




ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».





Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ*, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΠΘ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4/12/14

Η απόφαση της Θεολογικής Σχολής Θεσαλονίκης που επάρθη από μία μικρή μειοψηφία ''καθηγητών Θεολογίας''(;) και επεβλήθη άνωθεν από πολιτικά Κέντρα, για την δημιουργία Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών και Ισλαμολογίας στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, είναι σαφώς μέρος ευρύτερου νεοεποχήτικου καί νεοταξήτικου σχεδίου Μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας και αποορθοδοξοποίησης της Θεολογίας, της Εκκλησίας, της Ελλάδας. Ακόμη περισσότερο δε είναι μέρος σχεδίου διωγμού του Χριστού και των Ορθοδόξων Ελλήνων από την Ελλάδα.
Δεν ειναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται οι θεολογικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή η Ορθόδοξη Θεολογία και πολύ περισσότερο να χρησιμοποιείται ο Ίδιος ο Χριστός και η Εκκλησία Του για την επιχειρούμενη στον 21 πρώτο αιώνα παγκόσμια αδελφοκτονία καθώς και ο διωγμός των ανθρώπων στην γή από μία απάνθρωπη και μισούσα τον άνθρωπο Οικονομική παγκόσμια ελίτ.
Ναι, σήμερα στην Ελλάδα η Νέα Τάξη Πραγμάτων, αφού έκλεψε τον πλούτο και την γη των Ελλήνων και αφού εδίωξε και διώκει τούς Έλληνες από την Ελλάδα, τώρα, μέσω των δικών της, θέλει να διώξει και τον Χριστό τον Ίδιο από την Ελλάδα και τούς Έλληνες. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων μαζί με την Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία θέλει να καταργήσει και να αφαιρέσει από τούς Έλληνες την Ορθόδοξη Θεολογία, την Ορθόδοξη πίστη, την Ορθόδοξη ζωή, την Ορθόδοξη Λατρεία. Θέλει να εκδιώξει από την Ελλάδα τον Χριστό.

Το ευσεβές γένος των Ρωμαίων

Το ευσεβές γένος των Ρωμαίων
4 Νοέμβριος 2014

Ιωάννης Κων. Νεονάκης 

Η επίσημη ιστοριογραφία ενός κράτους και η ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία του ασφαλώς εκφράζει την αντίληψη της εκάστοτε επικυρίαρχης πολιτικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής ελιτ. Συνήθως η επίσημη αυτή εκδοχή της ιστορίας πόρρω απέχει από μιαν ουσιαστική προσέγγιση και ερμηνεία των γεγονότων, ερμηνεία η οποία θα βοηθούσε τον κάθε πολίτη να αναστοχαστεί ορθά τα του εαυτού του και να κατανοήσει την πραγματικότητα στην οποία ζει. Εναπόκειται πλέον αποκλειστικά στην ευθύνη ενός εκάστου των πολιτών να ανατρέξει στις πηγές, να μελετήσει όσο μπορεί σε βάθος και να προσπαθήσει συνειδητά να απαλλαγεί από τους παραμορφωτικούς φακούς που τον εμποδίζουν να δει.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1715 -1836) - ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΟΝΟΝ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΟΙ)

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Ἰμπεριαλισμὸς καὶ λαθρομετανάστευση

Ἰμπεριαλισμὸς καὶ λαθρομετανάστευση
 Aug 7, 2015

τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Σύριζα, ὅπως καὶ σύσσωμη ἡ Δύση, σηκώνει τὰ χέρια ὑψηλὰ ἐνώπιον τοῦ ἀλύτου προβλήματος τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Αὐτὴ ἡ στάση, ἀκόμη καὶ μίας κομμουνιστικῆς κυβερνήσεως, ὅπως παρουσιάζεται ὁ Σύριζα, συνοψίζει ὅλο τὸ δρᾶμα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.
Τὸ ὅτι ὁ Ἕλλην εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς σὲ τοῦτον τὸν πλανήτη ἔχει θεολογικῶς ἀποδειχθῆ: Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν ἠστόχησε καὶ ἐσταύρωσε τὸν Χριστό, ἀπώλεσε αὐτομάτως, μὲ τὴν πράξη του αὐτή, τὴν μέχρι τοῦδε δικαιολογημένη προνομιοῦχο θέση του ὡς περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Νέο Ἰσραὴλ ἀνεδείχθη ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός -καί ὄχι ὁ αἱρετικὸς χριστιανός ὅπως ὁ παπικὸς ἤ ὁ διαμαρτυρόμενος- ὁ ὁποῖος ἀντὶ τῶν ἑβραϊκῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐχρησιμοποίησε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνθέτοντας τὸν χριστιανισμὸ μὲ τὸν ἑλληνισμό, ἐδημιούργησε γιὰ τὸν πλανήτη, τὴν κιβωτὸ τῆς Ῥωμηοσύνης, τοῦ ἑλληνωρθοδόξου δηλαδὴ πολιτισμοῦ πού, ναὶ μὲν χρησιμοποιεῖ καὶ τὰ ῥωσικὰ καὶ τὶς ἄλλες ἐθνικὲς γλῶσσες, δὲν παύει ὅμως νὰ βασίζεται στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα.
Ἀπὸ τῆς 25ης Μαρτίου 1821 (*), ἡ Ῥωμηοσύνη εἰσῆλθε στὴν τροχιὰ τῆς Δύσεως, δηλαδὴ τῆς ἀποσυνθέσεως. Ἀπεφάσισε νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὸν ἰμπεριαλισμὸ ὡς τελευταῖο τροχὸ τῆς ἀμάξης. Ἔκτοτε, ἀκόμη καὶ ἡ Ἐκκλησία μας (ὅπως καὶ ὁ σεβαστὸς μητροπολίτης Εὐστάθιος Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης) ὑπέπεσε στὴν τεραστία μυθολογία ποὺ εἶχε ὑφάνει ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση γιὰ νὰ ὑφαρπάσῃ τὴν ψυχή μας, νὰ ἐκριζώσῃ τὴν καρδιά μας καὶ νὰ τὴν τοποθετήση στὸ ἰδικό της βρώμικο σῶμα, ἐφ’ὅσον διετείνετο ὅτι ἦταν τὸ ἁμαρτωλὸ παιδί μας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ πόρνη Δύση μετέτρεψε τὴν μητέρα Ἑλλάδα σὲ πόρνη χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχῃ ἐπωφεληθῆ ὑλικὰ ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ χειροτέρου τῶν παιδιῶν της ποὺ εἶχε τώρα καὶ 500 χρόνια ἐξοκείλλει στὴν ἀποικιακή-ἰμπεριαλιστικὴ πορνεία. Τὸ Δυτικὸ κόμμα, ἀφοῦ ἐδολοφόνησε τὸν Καποδίστρια, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῶν Ἑλληνολατίνων, ὅπως τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, ἠθέλησε, παρὰ τὶς νουθεσίες τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ νὰ παίξῃ καὶ αὐτὴ, τὸ 1919, στὴν Μικρασία, τὸ τρελὸ παιχνίδι τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, δίδοντας τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸ ἐξουθενωμένο πλέον ἀπὸ τὴν πορνεία σῶμα τῆς Ῥωμηοσύνης.

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ;

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ;

4/7/2015

Χριστίνα Σαλεμή

Γιατί απέχω από το αυριανό δημοψήφισμα; Επειδή είναι κάλπικο και επειδή δεν θέλω να νομιμοποιήσω με την συμμετοχή μου τις καταστροφικές συνέπειες που επέφερε η προκήρυξη του. ΕΞΗΓΩ:
Κατά δικής της ομολογία, η κυβέρνηση ζήτησε προκήρυξη δημοψηφίσματος για να λάβει εξουσιοδότηση σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις της με την τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) οι οποίες διαπραγματεύσεις όμως έληξαν στις 30 Ιουνίου 2015, χωρίς συμφωνία. Και επειδή δεν υπήρχε συμφωνία, δεν καταβλήθηκε η τελευταία δόση του δανείου, ζητήθηκε καινούργιο δάνειο (τουλάχιστον διπλάσιο της δόσης και των κεφαλαίων που χάθηκαν), έκλεισαν οι τράπεζες, δεν πληρώθηκε το ΔΝΤ, και το EFSF δικαιούται πια ανά πάσα στιγμή να κηρύξει άμεσα απαιτητά τα δάνεια που έχει δώσει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του δεύτερου “προγράμματος στήριξης” ήτοι της έτσι αποκαλούμενης Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.
Για του λόγου το αληθές δείτε:

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes