Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ TWITTER

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ TWITTER

(Διαβάζομε ἀντίστροφα, ἀπό τό τέλος πρός τήν ἀρχή, γιατί οἱ ἀναρτήσεις τῆς κ. Κωνσταντοπούλου προστίθενται, ἡ μία μετά τήν ἄλλη, στό ἐπάνω μέρος. Ἔτσι, ἄν κάποιος θέλη νά παρακολουθήση χρονικά τήν σειρά τῶν ἀναρτήσεών της θά πρέπη νά ξεκινήση διαβάζοντας ἀπό τό τέλος καί νά ἀνεβαίνη πρός τά ἐπάνω)

26/9/15
- Η Βουλή κατά την περίοδο Ιαν - Σεπ 2015 δαπάνησε συνολικά 12,5 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014
- Ο ΣΚΑΙ επιμένει επί 5 ώρες να συκοφαντεί και να αναπαράγει λάσπη. Το "γραφείο στο Βουλευτήριο" είναι το νέο λάστιχο. O Γκέμπελς θα ζήλευε...
- Ο ΣΚΑΙ γνωρίζει από το βράδυ της Τρίτης 22/9 ότι το σημερινό ρεπορτάζ περί γραφείου, κλειδιού και άλλων δαιμονίων είναι ψευδές (2)
- Οι συκοφαντίες του ΣΚΑΙ και των λοιπών μέσων της διαπλοκής μας δίνουν πολύ ωραίες ιδέες για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής.
- Ο ΣΚΑΙ δείχνει πλάνα από την Επιτροπή Αλήθειας και λέει ψέματα για γραφείο στο Βουλευτήριο. Ο κ. Αχιλλέας Τόπας γιατί δεν λέει την αλήθεια;
- Το συμπέρασμά της αποτελεί και την πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει η Επιτροπή αυτή στον ελληνικό λαό και στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
- Το χρέος μπορούσε και έπρεπε, μπορεί και πρέπει να αποκηρυχθεί. Αυτή είναι η μόνη βιώσιμη εναλλακτική για τη χώρα.
- Το 3ο Μνημόνιο επιβαρύνει τη χώρα με άλλα 86 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων επί των προηγούμενων δανείων για την αποπληρωμή του χρέους
- Αντίθετα υπήρξαν συνομολογήσεις και συμφωνίες, οι οποίες στοιχειοθετούν παραίτηση από κυριαρχικά και θεμελιώδη δικαιώματα του λαού
- Τα συμπεράσματα και τα πορίσματα της Επιτροπής δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν έγιναν καν αντικείμενο επίκλησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
- Από τις 9 Ιουλίου δρομολογήθηκε μια διαδικασία ακύρωσης αυτής της απόρριψης. Έγιναν τέσσερις κατεπείγουσες διαδικασίες μέσα σε έναν μήνα
- [...] σύμφωνα με την οποία το χρέος είναι βιώσιμο. Τα έγγραφα αυτά απορρίφθηκαν με δημοψήφισμα. (3)
- Το 1 από τα 2 έγγραφα που τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν μια ανάλυση της βιωσιμότητας του Χρέους, που πρότειναν οι δανειστές (2)
- Από τη δημοσιοποίηση του προκαταρκτικού πορίσματος μεσολάβησε Δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου που αφορούσε και το Χρέος (1)
- Το Πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας δόθηκε σε όλα τα μέλη της Κυβέρνησης, στον ΠτΕ, στον ΠτΔ, σε όλους τους Βουλευτές
- Από τον Ιούνιο και εντεύθεν, δυστυχώς, μεσολάβησαν γεγονότα που δυστυχώς εμπλούτισαν το αντικείμενο και το έργο της Επιτροπής.
- Η Επιτροπή αποτέλεσε αντικείμενο συκοφαντίας, λοιδορίας, χλευασμού ακόμα και για τις ενδυματολογικές επιλογές των μελών της
- Τα μόνα έξοδα που είχε η Επιτροπή ήταν τα έξοδα μετάβασης, διαμονής, διατροφής των ανθρώπων, διερμηνείας των εργασιών (σύνολο €112.000)
- Κανένα από τα μέλη της Επιτροπής δεν δέχθηκε ούτε 1 ευρώ σε αμοιβή. Κανείς τους δεν δέχθηκε, ούτε έλαβε την παραμικρή αμοιβή.
- Γνώριζαν ότι τα δάνεια με τα οποία φόρτωσαν την Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να αποπληρωθούν χωρίς την καταστροφή του κοινωνικού ιστού (3)
- Γνώριζαν οι δανειστές ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο  (2)
- Από το 2010 γνώριζε το ΔΝΤ και τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1)
- Άλλαξε εν μια νυκτί το Καταστατικό του ΔΝΤ προκειμένου να μπορέσει να νομιμοποιηθεί αυτό που ήταν παράνομο και κατά το Καταστατικό του ΔΝΤ
- Έγγραφα του ΔΝΤ αναδεικνύουν ότι η επιφόρτιση της χώρας μας με το χρέος έγινε για να σωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες
- Κατέληξε ότι το παράνομο αυτό χρέος ήταν αδύνατο να αποπληρωθεί χωρίς την παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού
- Η Επιτροπή κατέληξε ότι το δημόσιο χρέος έχει με παράνομο τρόπο συγκροτηθεί ως δημόσιο, ενώ ήταν ιδιωτικό χρέος
- Οι νομικοί χαρακτηρισμοί έχουν τη σημασία τους, γιατί αναδεικνύουν επιχειρήματα αποκήρυξης του χρέους, προστασίας του λαού και της χώρας
- Το Πόρισμα αποτελεί την πρώτη δημόσια και επίσημη καταγραφή όλων εκείνων των νομικών επιχειρημάτων για την αποκήρυξη του δημοσίου χρέους
- Η Επιτροπή απέδωσε και παρέδωσε, όπως είχε δεσμευθεί, το προκαταρκτικό της πόρισμα στις 17 και 18 Ιουνίου του 2015
- [...] και από αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα και ελευθερίες, αλλά και ως εργαλείο καταδυνάστευσης και εξανδραποδισμού του λαού (2)
- Ένα χρέος που εδώ και 5 χρόνια χρησιμοποιείται ως άλλοθι υπαναχώρησης από θεμελιώδεις αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου (1)
- Το αντικείμενο της Επιτροπής ήταν ο νομικός και λογιστικός έλεγχος του χρέους, να αποκωδικοποιηθεί και να αναλυθεί το δημόσιο χρέος.
- Εκεί μοιράστηκε Πόρισμα, αλλά έγινε και ενημέρωση των αντιπροσωπειών που συγκροτούν την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Χρέος (2)
- Η τελευταία δημόσια παρέμβαση ενημέρωσης για την Επιτροπή έγινε στον ΟΗΕ, στη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση των Προέδρων Κοινοβουλίων (1)
- [...] μέσα από το οποίο καθεστώς φοροαποφεύγουν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στις οποίες αναφερθήκαμε επωνύμως (3)
- [...] όπως το Λουξεμβούργο κ Ολλανδία, που έχουν εγκαθιδρύσει καθεστώς φορολογικών παραδείσων (2)
- Η κ. Joly υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επιβαρυνθεί οικονομικά και υπερχρεωθεί από αθέμιτες πρακτικές χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1)
- Πολύ σημαντική υπήρξε η συνάντηση με την Ευρωβουλευτή και μέλος της Ειδικής Επιτροπής του ΕΚ για την Απάτη, Eva Zoly (1)
- [...] με επιστολή της, με την οποία του υπενθύμιζε ότι η ασυλία του μπορεί να αρθεί μόνον από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2)
- Ο κ. Ρουμελιώτης αποκάλυψε ότι η κ. Λαγκάρντ, αποπειράθηκε να τον αποτρέψει από το να καταθέσει στην Επιτροπή Αλήθειας (1)
- Δεν έχουν διαβιβαστεί στοιχεία που ζητήθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στις 16/06/15 και αφορούν έρευνες για συμβάσεις εξοπλιστικών
- Ο Διοικητής της ΤτΕ αρνήθηκε να χορηγήσει στην Επιτροπή σημαντικά στοιχεία που αφορούν την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και των δανείων
- Η Επιτροπή Αλήθειας αποτάθηκε σε δημόσιες αρχές και Υπουργεία, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία.
- Η Επιτροπή Αλήθειας χαιρετίστηκε από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για το χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Στην Ισπανία έχουν ιδρυθεί επιτροπές για τον έλεγχο του χρέους από τις αυτοδιοικητικές ηγεσίες που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα
- Στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση υποβλήθηκε αίτημα συγκρότησης ανάλογης επιτροπής όπως η δική μας
- Στην Αργεντινή μετά από 14 χρόνια ιδρύθηκε Επιτροπή για τον λογ. έλεγχο του χρέους αποτελούμενη από μέλη του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας
- Η Επιτροπή Αλήθειας αποτέλεσε παράδειγμα, υπόδειγμα και έναυσμα για να ιδρυθούν επιτροπές λογιστικού ελέγχου σε άλλες χώρες
- Το έργο της Επιτροπής χαιρέτησαν και συμμετείχαν σε αυτό πάρα πολλοί Βουλευτές και μέλη Κοινοβουλίων και Γερουσιών από όλο τον κόσμο
- H Επιτροπή Αλήθειας συγκροτήθηκε στις 4/4/15 και ακολουθήσαμε διαδικασία ανοιχτών συνεδριάσεων και ανοικτής συμμετοχής και συγκρότησης.
- Η συγκρότηση της Επιτροπής Αλήθειας αποτέλεσε δέσμευση, που ανακοινώθηκε και στην εναρκτήρια ομιλία μου ως ΠτΒ αμέσως μετά την εκλογή μου
- Συνέντευξη Τύπου Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους (live)
24/9/15
- 
Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους - Δημόσια ακρόαση ατυπου Δικτύου ζωής κατά της αυτοχειρίας
- Κ. Ήσυχος σε Επ. Αλήθειας: 300-400 ευρώ στοιχίζει σε κάθε ελληνική οικογένεια η αγορά απαραίτητου ρουχισμού για τους νέους που στρατεύονται
- Κ. Ήσυχος σε Επιτροπή Αλήθειας: το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους προέρχεται απο αγορές πολεμικού υλικού απο ΗΠΑ, Γερμανία. Γαλλία.


- Η απαντηση του ρήτορα Ε.Βενιζέλου η Μπενυ θα ήταν ότι αυτά ειναι διεστραυλωσεις και ψεκαμενες ειρωνείες,αχ μας λειπεις

- Κώστας Ήσυχος στην Επ. Αλήθειας: Η Ελλάδα παγκόσμιος πρωταθλητής στις εισαγωγές όπλων τις τελευταίες 3 δεκαετίες (περίπου 32 δις δολάρια)
- Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους - Δημόσια ακρόαση κ. Κώστα Ήσυχου
- Kάθε μωρό που γεννιέται είναι χρεωμένο με 40.000 ευρώ  http://www.thepressproject.gr/article/81743/Kathe-moro-pou-gennietai-einai-xreomeno-me-40000-euro … via @ThePressProject
23/9/15
- Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους (23.09.2015) - ομιλία https://www.youtube.com/watch?v=kfw_ZMM48dA …
- Προβολή μετάφρασης 

Truth Committee on Public Debt - Preliminary Report (en):
- Η Προκαταρκτική Έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
                  http://issuu.com/debttruth/docs/report_gr_final …
- Ξέρεις που θα τη βάλει τώρα ο Βούτσης την Προκαταρκτική Έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους?Μη σου πω και σε σοκάρω..

- Προβολή μετάφρασης

@ZoeKonstant : Is It possible to have  an english or french version?

- Η μάχη κατά της διαπλοκής και της μιντιακής τρομοκρατίας ξεκίνησε με συλλήψεις για την ΕρτOpen. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό...
- Δημόσια συνεδρίαση Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους (Παρουσίαση του έργου της Επιτροπής, παρεμβάσεις μελών)  http://parltv.live.grnet.gr/webtv/ 
22/9/15
- Εκείνοι που άλλα λένε κι άλλα κάνουν δυσκολεύονται να συμβιβαστούν με το ότι κάποιοι-ες άλλοι-ες τηρούν το λόγο τους και πράττουν ανάλογα.
- Δημοσιεύματα του κίτρινου τύπου αναφέρουν ότι "η Πρόεδρος της Βουλής καπάρωσε σούπερ γραφείο στο Βουλευτήριο με θέα τον Εθνικό Κήπο". Ψέμα.
20/9/15
- Ψηφίζουμε για να ακυρώσουμε τα σχέδια των μνημονίων και των μνημονιακών. Για να μην τους αφήσουμε να αλώσουν τις ζωές μας  #laiki_enotita
18/9/15
- 
Η απόφαση του Τσίπρα να προτείνει ΠτΔ από τη ΝΔ δεν με βρήκε σύμφωνη.Έπρεπε να προτείνει ΠτΔ από την Αριστερά.
- Έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί το μπόνους των 50 εδρών.
- Πρέπει να απολογηθούν κ να δώσουν εξηγήσεις ο κ. Μάρδας και η παραιτηθείσα κυβέρνηση για το άδειασμα δημόσιων ταμείων.
         #ask_Zoe
- Το άδειασμα των δημ. ταμείων δεν εξυπηρέτησε την πληρωμή μισθών και συντάξεων αλλά την πληρωμή του παράνομου χρέους.
         #ask_Zoe
- Αιθάνομαι απολύτως δικαιωμένη που δεν έδωσα τα αποθεματικά της Βουλής.
- Το τρίτο μνημόνιο θα έπρεπε να πάει στην εξεταστική για τα μνημόνια.
- Συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή για την υπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο.
- Ανασύραμε το σκάνδαλο της λίστας Λαγκαρντ.
- Ξεκίνησε η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο της Siemens.
- Οι τροϊκανοί τρέμουν τη δικαιοσύνη.
- Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι συνταγματικά δεσμευτικό.
- 
Το μνημόνιο του Τσίπρα είναι αυτό που απορρίφθηκε από τον λαό στο δημοψήφισμα.
- 
Ο Τσίπρας εκκαθάρισε αυτούς που δεν έσπασαν στον εκβιασμό.
- Υπηρετώ το ΟΧΙ του Ελληνικού λαού.
- Ήταν συνταγματικό καθήκον του Τσίπρα να μη δεχθεί τον εκβιασμό.
- 
Το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας για το χρέος ανάγκασε το ΔΝΤ να παραδεχθεί ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο.
- Έδωσα τρία εργαλεία στον Τσίπρα για διαπραγμάτευση, τα οποία δεν αξιοποίησε.
- 
Πόρισμα Επ. Αλήθειας, ανάσυρση σκανδάλου Siemens και γερμανικές οφειλές αποτελούν εργαλεία που πρέπει να αξιοποιήσουμε.
         #ask_Zoe
- 
Το κλείσιμο της ρευστότητας αποτελεί πολεμική πράξη με οικονομικά μέσα.
- Αυτά που έκανε η ΕΚΤ έχουν χαρακτήρα εχθροπραξίας.
- Πρέπει να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες στα πρόσωπα που παραβίασαν τις ευρωπαϊκές αρχές και συνθήκες.
- Όλα αυτά έγιναν για να μη προλάβει κανείς να οργανωθεί. Ούτε ο λαός, ούτε οι κοινωνικές δυνάμεις.
- Ήθελαν να γίνουν εκλογές για να αποκλειστεί η αντιμνημονιακή Αριστερά.
- 
Ο @yanisvaroufakis ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος με την Επιτροπή Αλήθειας.
- Αν αποφασιστεί η κατάργηση της Επιτροπής Αλήθειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν όσοι το αποφασίσουν.
- 
Η Επιτροπή Αλήθειας συνεδριάζει 22 με 25 Σεπτεμβρίου. Δημόσια ακρόαση του @yanisvaroufakis
- Το πόρισμα της Επιτροπης Αλήθειας μας οδηγεί να πάμε ριζοσπαστικότερα κι από το πρόγραμμα του τότε ΣΥΡΙΖΑ.
- Υπήρξαν πολλά καμπανάκια αλλά επικρατούσε η αρχή της εμπιστοσύνης, η οποία προδόθηκε .
- Και οι δύο προτάσεις του ΚΚΕ προωθήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία.
- Η πρόταση του ΚΚΕ προωθήθηκε σε Γενικό Λογιστήριο Κράτους, στον αρμόδιο Υπουργό κ στην αρμόδια επιτροπή.
- Είναι ψέμα ότι μπλόκαρα πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση μνημονίων.
- Το Σύνταγμα δεν προβλέπει ψήφο ανοχής, αλλά ψηφο εμπιστοσύνης. Το κατασκεύασμα αυτό ανήκει στον κ. Μανιτάκη.
- Καμία ανοχή δε θα δώσει η Λαϊκή Ενότητα στην εφαρμογή των μνημονίων.
- Εξηγήσεις θα πρέπει να δώσουν αυτοί που επιλέγουν να σκοτώσουν την κοινωνία, για να έχουν ευρώ.
- Αν το δίλημμα είναι κοινωνία ή ευρώ, θα επιλέξω να ζήσει η κοινωνία.
- Το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί στη διαπραγμάτευση. 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes