Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Ἡ ἐπί γῆς ζωή τῆς Θεοτόκου Μαρίας - Ὁδοιπορικόν τῆς Παναγίας


Ἡ ἐπί γῆς ζωή τῆς Θεοτόκου Μαρίας - Ὁδοιπορικόν τῆς Παναγίας

- Ἡ Παναγία συλλαμβάνεται, ὡς καρπός προσευχῆς, ἀπό τούς ἁγίους  Ἰωακείμ καί ῎Αννα, τούς γονεῖς της, ὑπέρ τούς νόμους τῆς φύσεως (διότι, ἡ  μητέρα της ἦταν στείρα καί γηραιά, ὅταν συνέλαβε). Ἡ Σύλληψις τῆς  Παναγίας εἰς τήν κοιλίαν τῆς ἁγίας ῎Αννης ἑορτάζεται τήν 9ην Δεκεμβρίου.
- Ἡ Παναγία γεννᾶται εἰς τά Ἱεροσόλυμα τό ἔτος 16 π.Χ.  Τό Γενέθλιον  τῆς Παναγίας ἑορτάζομε τήν 8ην Σεπτεμβρίου.
- Εἰς ἡλικίαν τριῶν ἐτῶν, οἱ γονεῖς της τήν ἀφιερώνουν εἰς τόν Θεόν καί  τήν παραδίδουν εἰς τά χέρια τοῦ προφήτου Ζαχαρία, ἀρχιερέα τότε τοῦ ναοῦ  τοῦ Σολομῶντος καί πατρός, μετέπειτα, τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος τήν  εἰσάγει, θείᾳ νεύσει, εἰς τά ῞Αγια τῶν Ἁγίων τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. Ἡ  εἴσοδος τῆς Παναγίας εἰς τά ῞Αγια τῶν Ἁγίων ἑορτάζεται τήν 21ην  Νοεμβρίου.

Ο Φώτης Κόντογλου μιλάει για τα Άγια Θεοφάνεια και ψέλνει ύμνους της εορτής


Ο Φώτης Κόντογλου μιλάει για τα Άγια Θεοφάνεια και ψέλνει ύμνους της εορτής

(Από ηχογράφηση που έγινε τον Ιανουάριο του 1961) 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes