Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἄραγε θά μετανοήση;

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἄραγε θά μετανοήση;
22/7/15

Ὅπως εἴχαμε ἐπισημάνει καί παλαιότερα, τό σημερινό κτύπημα ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἀνάλογο μέ ἐκεῖνο τοῦ 1204, τοῦ 1453 καί τοῦ 1922. Ἡ ἱστορία τοῦ διαχρονικοῦ μαρτυρίου τῆς Ρωμηοσύνης - τοῦ Ἑλληνισμοῦ - ἀπό τούς τρεῖς διαχρονικούς του ἐχθρούς, τούς Ἑβραίους, τούς Φράγκους καί τούς Ὀθωμανούς, πού πρῶτος μεγάλος του σταθμός ἦταν ἡ 4η Σταυροφορία τό 1204 καί τό ὁποῖο μαρτύριο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ἔχει περάσει στήν τελευταία της φάσι.
Μετά τό 1204, τό 1453 καί τό 1922 ἐφθάσαμε σήμερα στό τελικό κτύπημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἐτέθη σέ ἐφαρμογή μετά τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέ τόν Ἐμφύλιο, συνεχίσθηκε τό 1955 στήν Πόλη, τό 1974 στήν Κύπρο καί τοῦ ὁποίου ἡ τελευταία φάσι ἄρχισε τό 2009 στήν Ἑλλάδα καί τό 2013 στήν Κύπρο, καί συνεχίζεται ἐντονώτερα τώρα, σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο, μετά τήν προδοσία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Ὁ Ἑλληνισμός κτυπιέται πάντα μετά ἀπό προδοσίες τῶν ἡγετῶν του.
Ἡ τελευταία φάσις τῆς προδοσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, πού ξεκίνησε ἀπό τήν Μεταπολίτευσι, συντελέσθηκε τώρα, τό 2015, ἐπί Ἀλέξη Τσίπρα. Αὐτή εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἑλλάδος νά ὑποστῆ τό τελικό κτύπημα, αὐτήν τήν φορά ἀπό τούς Φράγκους καί τούς Ἑβραίους (Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι καί Τοκογλύφους).
Θά ἀκολουθήση καί στήν Κύπρο τό τελικό κτύπημα, μετά τήν ἐπισυμβᾶσα κατάρρευσι τῆς Ἑλλάδος, ἐκεῖ ὅμως ὄχι μόνον ἀπό τούς δύο, ἀλλά καί ἀπό τούς τρεῖς διαχρονικούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τούς δύο προηγούμενους, σύν τούς Τούρκους. Φυσικά, ὅπως πάντα, μετά ἀπό προδοσία, ἐκ μέρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ προέδρου Ἀναστασιάδη, οἱ ὁποῖοι τάσσονται ἀναφανδόν ὑπέρ τοῦ σχεδίου Ἀνάν 2.
Ἡ προδοσία τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα νά ἀπωλέση τήν ἐθνική της κυριαρχία καί ὁ λαός της νά καταδικασθῆ σέ μακροχρόνια ἐπιπρόσθετη ξενική κατοχή, ὑποδούλωσι καί κοινωνική ἐξαθλίωσι. Τά σχέδια κατακερματισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ἤδη ἄρχισαν νά μπαίνουν σέ ἐφαρμογή. Τώρα, μόνον ὁ Θεός σώζει τήν Ἑλλάδα.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes