Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ''ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ''


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου

Άρθρο 1ο - Σύσταση, Έδρα

Ι. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου».
ΙΙ. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2ο - Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
Ι. Η διατήρηση, διάσωση και διάδοση των αξιών της Ελλάδος, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μέσα από την Ιστορία και την Παράδοση του Ελληνικού Έθνους.
ΙΙ. Η υπεράσπιση και διάδοση των ανωτάτων Συνταγματικών αρχών του Συντάγματος της Ελλάδος και η υπεράσπιση και εφαρμογή των Συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.
ΙΙΙ. Η προστασία των αξιών των θεσμών του Έθνους, της έννοιας της αγάπης προς την Πατρίδα και την Ιστορία, του Θεσμού της Ελληνικής οικογένειας, η προστασία και η πρόοδος της Ελληνικής Παιδείας όπως αυτή θεμελιώνεται στο διάβα των αιώνων, η διαφύλαξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής Ελληνορθόδοξης παράδοσης, προφορικής και γραπτής, αλλά και των θησαυρών της - ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων μας.
ΙV. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός, και αφετέρου μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ άλλων συλλόγων αυτών αλλά και του Δήμου.
V. Η προστασία της νεότητας της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας και της παιδείας, αλλά και η μετασχολική υποστήριξη των νέων σε θέματα εργασίας, κοινωνίας, οικογένειας, αξιών, ενημέρωσης για κινδύνους, για να θεμελιώσουν την ζωή τους, λόγω των δυσκολιών και της γενικότερης κατάστασης στην Ελλάδα, ώστε να μην μεταναστεύουν, αλλά οι Έλληνες νέοι και νέες να παραμένουν στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.
VI. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού, αρχαιολογικού και φυσικού περιβάλλοντος του Ωραιοκάστρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της Ελλάδος.
VII. Η μελέτη έρευνα και διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και επιστημών, σε θέματα όπως Αρχαιολογίας, Συνταγματικού Δικαίου, Εθνικών ζητημάτων, Κοινωνικών ζητημάτων (επίλυση προβλημάτων – εκθέσεις – προτάσεις).
VIII. Η πρόοδος της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου με βάση τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, που είναι πρότυπο παγκόσμιο εξέλιξης και προόδου των μεγαλύτερων σύγχρονων ανεπτυγμένων και δυνατών χωρών.
IX. Η δημιουργία μίας τοπικής κοινωνίας του Ωραιοκάστρου ως πρότυπου δικαιοσύνης, ασφάλειας, ανάπτυξης, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας  για όλη την Ελλάδα.
X. Ο αγώνας για την εξεύρεση μεθόδων, πρακτικών προτάσεων και δράσεων για να ξεπεράσει η Ελλάδα και οι Έλληνες την κοινωνική ηθική οικονομική κρίση αξιών, και να οδηγηθεί η Ελλάς σε μία περίοδο σταθερότητος, ασφάλειας, ανάπτυξης και προόδου.
XI. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, αλλά και η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξυ των Ελλήνων πολιτών με θεμέλιο τις κοινές αξίες.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη
17Η Νοεμβρίου 2016
Κοινοποίηση :
Εισαγγελία Αρείου Πάγου
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Δήμαρχο Ωραιοκάστρου
Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου

   Ομοφώνως Έλληνες πολίτες του Ωραιοκάστρου αποφασίσαμε, ελλείψει της παρέμβασης των αρχών του κράτους και της δικαιοσύνης, να καταγγείλουμε τα όσα συμβαίνουν εδώ και αρκετούς μήνες στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, Παλαιοκάστρου, Μελισσοχωρίου, Προφήτη της περιοχής Θεσσαλονίκης, που είναι γεγονότα πρωτόγνωρα στην Ελληνική Ιστορία για τις περιοχές μας. Έχει καταλυθεί κάθε έννοια κράτους δικαίου, ασφάλειας και δημόσιας τάξης.
   Μετά από τις αντιδράσεις σχολείων, γονέων και κατοίκων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, για το σοβαρώτατο και στις περιοχές μας ζήτημα του λαθρομεταναστευτικού, των hot spots και της ένταξης μεγάλου αριθμού μουσουλμάνων, εκ των λαθρομεταναστών και προσφύγων, στα Ελληνικά δημόσια σχολεία χωρίς την έγκριση των γονέων και κατοίκων, επίσης λόγω της ανεπαρκούς ιατρικής υγειονομικής προστασίας, αλλά και για λόγους ασφαλείας και της ομιχλώδους κατάστασης εκ μέρους των υπευθύνων, με την εξίσωση των λαθρομεταναστών με τους πρόσφυγες, αλλά και για λόγους κοινωνικούς, εθνικούς και θρησκευτικούς, οι οποίοι λόγοι βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Ελληνικού Συντάγματος, και στο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης των συνταγματικών μας δικαιωμάτων, έχοντες έννομο συμφέρον, καταγγέλομε ότι δυστυχώς ζούμε έναν άνευ προηγουμένου εκφοβισμό, εκβιασμό και τρομοκρατία, ώστε δια της βίας να τρομοκρατηθούν και να εκβιασθούν συμπολίτες μας, για να τους κλείσουν το στόμα και να μήν εκφράζουν την ελεύθερη γνώμη τους και τα συνταγματικά δημοκρατικά δικαιώματά τους. Με τη περιοχή μας να μετατρέπεται σε περιοχή τρομοκρατικών ενεργειών από γνωστούς αγνώστους, οι οποίοι με βία υποστηρίζουν και επιβάλλουν με τρομοκρατία την αποδοχή των ξένων μουσουλμανικών πληθυσμών στην περιοχή μας, αλλά και την ένταξή τους στα Ελληνικά σχολεία μας. Επίσης καταγγέλλομε ότι κάποιες εγκληματικές οργανώσεις κουκουλοφόρων διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη, την δημόσια τάξη και ασφάλεια και δημιουργούν αναταραχή στο εμπορικό κέντρο του Ωραιοκάστρου και στις γύρω περιοχές. Οι καταστηματάρχες φοβούνται για την ασφάλειά τους, την προσωπική τους, αλλά και των περιουσιών τους. Και όλα αυτά με την ανοχή των ίδιων των αρχών, εφόσον ποτέ δεν εμπόδισαν τους τρομοκράτες να εισέρχονται στην περιοχή μας με μισθωμένα (από πού; Με ποιές εταιρίες;) λεωφορεία μέσω του μοναδικού κεντρικού δρόμου των περιοχών μας, της πύλης εισόδου του Ωραιοκάστρου. Όλα αυτά την στιγμή που συνεχώς, επίσημα, με έντυπα και ιστοσελίδες και υπογραφή με συγκεκριμένη ονομασία, κάποιοι προαναγγέλουν το πρόγραμμα της διάπραξης των εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών και ποινικών εγκλημάτων, ήτοι τρομοκρατία κατα των κατοίκων. Συγκεκριμένα, τα μέλη των οργανώσεων αυτών δεν είναι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου, ούτε έχουν φιλικές ή συγγενικές σχέσεις με την περιοχή, αλλά είναι άγνωστοι και κατα πληροφορίες κυρίως αλλοδαποί και αλλογενείς.
Οι δράστες των εγκλημάτων είναι ανώνυμοι, δρούν με καλυπτόμενα τα πρόσωπα τους με κουκούλες, όπως πάντα πράττουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και οι στρατοί ξένης κατοχής στην Ελλάδα και οι συνεργάτες τους, σύμφωνα με την ιστορία (ναζιστική γερμανική κατοχή, βουλγαρική κατοχή, οθωμανική ισλαμική κατοχή).
Οι δράστες αριθμούνται περι τους 100 (εκατόν) και βαδίζουν σε σειρά στρατιωτικής παράταξης ταγμάτων, φέροντες ως οπλισμό μαχαίρια, τσεκούρια, δοκάρια, ξύλα ίσως και χειρότερα... απειλούν πολίτες, υβρίζουν, σπάζουν και ρημάζουν περιουσιές πολιτών, μοτοσυκλέττες, αυτοκίνητα, καταστήματα, καίνε κάδους, βανδαλίζουν μνημεία, σχολεία, δημαρχεία, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.
  Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως και σήμερα γράφουν απειλητικά συνθήματα στους τοίχους των σχολείων και του Δημαρχείου και των πλατειών και των δρόμων, εξυβρίζοντας τους Έλληνες κατοίκους του Ωραιοκάστρου και απειλώντας την ζωή τους και των παιδιών τους. Απειλούν ότι θα τους σφάξουν, θα τους σκοτώσουν, θα τους κρεμάσουν και παράλληλα αναγέλλουν την εισβολή και την εγκατάσταση ισλαμιστών λαθρομεταναστών πακιστανών, όπως αναφέρουν, και άλλων (!!!!) .
 Την 7η Οκτωβρίου απείλησαν την ζωή πολιτών με όπλα, τσεκούρια, μαχαίρια, έρριχναν κοτρώνες και πέτρες σε πολίτες, δρόμους, καταστήματα, σπίτια, κατέστρεψαν μοτοσυκλέττα και έκαψαν την Ελληνική σημαία, εισβάλοντες στο χώρο σχολείου και γράφοντας απειλητικά συνθήματα στους τοίχους, κατά της ζωής των Ελλήνων μαθητών, παιδιών, των γονέων τους και των κατοίκων.
 Την 10η- 12η  Οκτωβρίου 2016 βανδάλισαν μνημεία και αγάλματα στην πλατεία του Μελισσοχωρίου, που είναι αφιερωμένα στις θυσίες των Ελλήνων για την απελευθέρωση της Ελλάδος από τα φασιστικά καθεστώτα των Βουλγάρων, των Τούρκων και των Ναζιστών, και προς τιμήν του Μακεδονικού Αγώνα. Οι δράστες, με συνθήματα και βανδαλισμούς, και πάλι απειλούν τους Έλληνες κατοίκους του Μελισσοχωρίου, αλλά εξυβρίζουν και την Ελλάδα και το Ελληνικό Έθνος, στρεφόμενοι εναντίον όλου του Ελληνικού λαού, της Ελλάδος και της Δημοκρατίας.
  Απο τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Οκτώβριο, η πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Προφήτη απειλείται με απειλές και πρόκληση αναταραχών και ψυχολογικούς εκβιασμούς. Εκ των προαναφερομένων γεγονότων, φοβούμενη για την ζωή της και την ασφάλεια της οικογενείας της, ενώ απειλείται και από γνωστούς, κατέχοντες μάλιστα και επίσημες θέσεις, αλλά και αγνώστους, μετά από τις κινητοποιήσεις των γονέων, εν γνώσει των αρχών ότι η κ. Πρόεδρος είναι Ελληνίδα μάνα και μάλιστα έγγυος, συρόμενη στα δικαστήρια και απειλούμενη με υπέρογκα πρόστιμα και ποινές και απειλή κατα της κατοικίας της, τελικώς, λόγω αυτού του πολέμου που δέχθηκε, είχε ως αποτέλεσμα, την αποβολή του εβρύου, ενώ απειλήθηκε και η ζωή της, αφού εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο.
  Όλα αυτά τα πράττουν συνεχώς, με απειλητικές προκηρύξεις, εξυβριστικές και εκβιαστικές, που τις μοιράζουν ανενόχλητοι στα σχολεία.
Με όλες τις προηγούμενες εγκληματικές τρομοκρατικές ενέργειες, και γενικώς την παράνομη δράση τους σε όλη την περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, επιδιώκουν:

Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ανασκόπηση - Σχόλια για την συγκέντρωση της 19ης Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη

Μια πρόχειρη περιγραφή για την συγκέντρωση του Ιερού Λόχου 2012 και πατριωτικών σωματείων

Με ΑΠΟΛΥΤΗ επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συγκέντρωση του Ιερού Λόχου 2012 (με την υποστήριξη της Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου, του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου "Ελληνοκρατείν" και πατριωτικών σωματείων).
Από νωρίς το πρωί ομάδες περιφρούρησης του Ιερού Λόχου 2012 είχαν καταλάβει τον χώρο της συγκέντρωσης μπροστά από το άγαλμα του Βότση στο Λευκό Πύργο.
Προηγουμένως, επισκεφθήκαμε το "άβατο" της Καμάρας παίρνοντας μαζί μας τα πανό (ΚΕΕΦΡΑ κλπ), αναγκάζοντας τους 3-4 παριστάμενους αναρχικούς να τρέχουν στα στενά πανικόβλητοι!
Όταν στις 12 μμ, ξύπνησαν τα τσιράκια της Νέας Τάξης, πραγματοποίησαν αντισυγκέντρωση!
Δυστυχώς ένας συμπολίτης μας που έτυχε να διέρχεται με ποδήλατο από την παραλία, σχετικά κοντά στους αναρχοάπλυτους, που δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Σύλλογο μας, άκουσε να τον αποκαλεί κάποιος "φασίστα". Τότε δέχθηκε απρόκλητη επίθεση:
Δεκάδες αναρχικοί όρμησαν πάνω του χτυπώντας τον με στηλιάρια .. Η αντίδραση των περαστικών που επενέβησαν ανάγκασε την αστυνομία να σπεύσει στο σημείο και να συλλάβει 3 θρασύδειλους (αντι)εξουσιαστές.
Μετά τις ομιλίες (έχουν βιντεοσκοπηθεί και θα προβληθούν προσεχώς), ακολούθησε μαχητική πορεία κατά μήκος όλης της παραλίας (πέρασε μπροστά από δεκάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς που την καταχειροκρότησαν) και έφθασε μέχρι τα δικαστήρια.
Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους συμμετείχαν. Συγχαίρουμε τις ομάδες περιφρούρησης που με απόλυτη υπευθυνότητα ανέλαβαν το απαραίτητο αυτό έργο.

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Φωτορεπορτάζ από την χθεσινή συγκέντρωση ΕΝΑΝΤΙΑ στον Εποικισμό και την Ισλαμοποίηση της πατρίδας μας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

9 Ιανουαρίου 2017


Επίθεση στα γραφεία της πατριωτική ένωσης

Τα εγκαίνια των γραφείων της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!!!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τα εγκαίνια των γραφείων της ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!!!

19 Δεκεμβρίου 2016

Πριν λίγο καιρό γράψαμε διαδοχικά: Δεν λέγατε, κύριοι κομισάριοι της κυβέρνησης, στις διάφορες τοπικές κοινωνίες, πως τους εγκαθιστάτε προσωρινά; Στο Ωραιόκαστρο γίνεται η πρόβα τζενεράλε της καταστολής της αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών στον ισλαμικό εποικισμό (http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_78.html)
Η λαθροεισβολή προχωράει (οι Έλληνες πληρώνουν χαράτσια και οι λάθρο έχουν τζάμπα σπίτια!). Ξεκίνησε το τζαμί στο Βοτανικό. Κάποιοι τελευταίοι ΕΛΛΗΝΕΣ όμως ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ (http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/10/blog-post_71.html)

ΣΗΜΕΡΑ σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το αποτέλεσμα της προσπάθειας κάποιων αγνών πατριωτών, που μέσα τους ρέει ελληνικό αίμα. Που η ψυχή τους πλημμυρίζει Χριστό και Ελλάδα! 
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes