Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου«Tην οικουμένην ως προίκα προικοδοτήσας τω Κτίστη σου».... Με αυτόν τον λόγο, το Δοξαστικό των Στιχηρών, της ακολουθίας του Εσπερινού, από την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο υμνογράφος αποδίδει το «ισαπόστολον κάλλος» και το μέγεθος του έργου του Αγίου Κωνσταντίνου, έργο το οποίον την απαρχή είχε από το Διάταγμα των Μεδιολάνων με το οποίο «έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση της Χριστιανικής Πίστης, ως επίσημης θρησκείας της αυτοκρατορίας ευνοώντας έμπρακτα τους Χριστιανούς», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η καθηγήτρια της Ιστορίας στο King’s College του Λονδίνου, Judith Herrin στο σύγγραμμα της «Τι είναι το Βυζάντιο».
Οι διωγμοί τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, ήταν πολύ μεγάλοι. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος επί τη 1700ετηρίδι από της εκδόσεως του Διατάγματος των Μεδιολάνων. (Μέχρι της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η ιστορία του κόσμου, του προ Χριστού «παλαιού Ισραήλ», αλλά και μετά την θεανθρώπινην ένσαρκον παρουσίαν του «καινού Ισραήλ» και η ελευθέρα έκφρασις της συνειδητής πίστεως του ανθρώπου ήτο πλήρης διώξεων και διωγμών μέχρι μαρτυρίου αίματος υπέρ της αληθείας). Μετά από τρεις αιώνες διωγμών, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ως αυτοκράτορας της Ανατολής και ο Λικίνιος ως αυτοκράτορας της Δύσεως εξέδωσαν το έτος 313 μ.Χ το Διάταγμα των Μεδιολάνων περί της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως. 


O π. Ιωάννης Ρωμανίδης ως Ιστορικός

O π. Ιωάννης Ρωμανίδης ως Ιστορικός

τοῦ Ἀναστασίου Φιλιππίδη,
Bachelor of Arts, Yale University, ΗΠΑ,
Master of Arts, Georgetown University, ΗΠΑ


Ἡ τεράστια συνεισφορά τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη στή θεολογία βασίστηκε στή στέρεη ἐμπειρική, βιωματική γνώση πού ἀπέκτησε ἀπό τό οἰκογενειακό του περιβάλλον, ἰδιαίτερα τή μητέρα του Εὐλαμπία. Παρομοίως, ἡ συνεισφορά του στήν ἱστορική ἐπιστήμη βασίστηκε ἐπίσης σέ βιωματικές ἐμπειρίες πού εἶχε, οἱ ὁποῖες τόν ὁδήγησαν σέ πρωτότυπες σκέψεις καί σέ ρηξικέλευθα συμπεράσματα, μετά, βεβαίως, ἀπό ἐξαντλητική ἔρευνα.
Ὁ ἴδιος ξεκινᾶ τό πρῶτο του ἱστορικό βιβλίο, τή «Ρωμηοσύνη» (1975) μέ τήν ἀφήγηση ἑνός περιστατικοῦ πού ἔζησε τό 1951, νεαρός ἐφημέριος στήν Ἀμερική. Εἰδοποιήθηκε νά μεταβεῖ σέ σπίτι ἀσθενοῦς, κτύπησε ὅμως λάθος πόρτα καί γνώρισε ἐκεῖ ἕναν Ἕλληνα. Ταυτόχρονα ἐμφανίστηκε στό σαλόνι ὁ ἀδερφός αὐτοῦ τοῦ Ἕλληνα, τόν ὁποῖον ὅμως ὁ Ρωμανίδης γνώριζε ὡς ἀρχηγό τῶν Ἀλβανῶν τῆς πόλης! Οὔτε τά δυό ἀδέρφια οὔτε ὁ Ρωμανίδης μποροῦσαν τότε νά ἐξηγήσουν τό παράδοξο. Τό κλειδί γιά τήν ἑρμηνεία βρίσκεται στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν στό βιβλίο «Ρωμηοσύνη».
Ἐπίσης, ἀσφαλῶς δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ «Ρωμηοσύνη» γράφηκε μετά ἀπό τή γνωριμία τοῦ Ρωμανίδη μέ τό Λίβανο καί τή Συρία, στή Θεολογική Σχολή τοῦ Μπελεμόντ. Ἐκεῖ συνειδητοποίησε ὅτι χιλιάδες πιστοί πού ἀνήκουν στό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας αὐτοπροσδιορίζονταν ὡς «Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι», χωρίς νά εἶναι Ἕλληνες, οὔτε κἄν Ἑλληνόφωνοι. Τό παράδοξο βρῆκε καί αὐτό τή λύση του στό βιβλίο «Ρωμηοσύνη».

Ἡ ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας μας - Τί εἶναι τό λεγόμενο «Βυζάντιο»;

Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης καί οἱ πολῖτες της

Ἰανουάριος, 2012

Πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνός,
Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Π. Ἀ.
Προλογικά

Πρίν ἀπό εἴκοσι περίπου χρόνια δίδασκα στό ἀμφιθέατρο τῆς Σχολῆς μας, στούς πρωτοετεῖς Φοιτητές. Ἀπό τό ὕψος τῆς ἕδρας διέκρινα στά πρῶτα ἕδρανα μία ὁμάδα φοιτητῶν καί φοιτητριῶν, πού δέν ἔδειχναν γιά ἑλλαδῖτες. Στό τέλος τοῦ μαθήματος τούς πλησίασα καί τούς ρώτησα γιά τό τόπο τῆς καταγωγῆς τους. Ἕνας ἀπό αὐτούς, πού, ὅπως ἔδειχαν τά πράγματα, κατεῖχε καλύτερα τήν ἑλληνική γλώσσα, μοῦ ἀπάντησε: «Εἴμαστε Ρωμηοί ἀπό τή Μέση Ἀνατολή» (Λίβανο, Συρία, Παλαιστίνη κ.τ.λ). Αἰφνιδιάσθηκα, τό ὁμολογῶ, μέ τήν ἀπάντηση αὐτή, πού δέν τήν ἀνέμενα. Ἔτσι, προχώρησα σέ μία δεύτερη ἐρώτηση: «Γιατί εἶσθε Ρωμηοί»; Καί τότε ἦλθε ἡ ἀκόμη πιό αἰφνιδιαστική ἀπάντηση: «Ἐπειδή ὁ αὐτοκράτοράς μας ἦταν στήν Νέα Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, καί ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος Πατριάρχης μας εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ρώμης»!
Τότε συνειδητοποίησα, ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη Ὀρθόδοξοι στή Μέση Ἀνατολή, πού ἔχουν συνείδηση τῆς ταυτότητας καί τῆς ἱστορίας τους, σέ ἀντίθεση μέ πολλούς ἀπό ἐμᾶς τούς Νεοέλληνες, πού [ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν προπαγανδιστική συνθηματολογία τῶν Εὐρωπαίων, κυρίως ἀπό 18/19 αἰώνα], ἔχουμε τελείως ἀποξενωθεῖ ἀπό τίς ἔννοιες αὐτές, [στήν ἀκατανίκητη  μανία μας τά ταυτισθοῦμε μέ τήν (Δυτική) Εὐρώπη (=ἐξευρωπαϊσμός)].
Αὐτά τά ἔχει ἀναλύσει μέ ἰσχυρή τεκμηρίωση ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης[1], ἐπιφανής Ὀρθόδοξος δογματολόγος, ἀλλά καί ἱστορικός(†2001), τά διδάσκω δέ καί ἐγώ (στίς παραδόσεις καί διαλέξεις μου)[2]. Διότι, μελετώντας τίς πηγές, πού ἐξαντλητικά ἐρεύνησε ἐκεῖνος, διεπίστωσα τήν τερατώδη πλαστογράφηση τῆς μέσης περιόδου τῆς ἱστορίας μας, μέ κορύφωση τήν καθιέρωση (1562) ἀπό τήν δυτική ἐπιστήμη τοῦ ἀνύπαρκτου (ὡς κρατικοῦ) ὀνόματος ΒΥΖΑΝΤΙΟ [καί τήν δουλοπρεπῆ ἐκ μέρους μας ἀποδοχή καί χρήση του]. Ἡ Αὐτοκρατορία, μέσα στήν ὁποία ζήσαμε καί συναναπτυχθήκαμε, οἱ Ὀρθόδοξοι πολῖτες της, εἶχε ἄλλο ὄνομα καί ἡ ἑνότητά της εἶχε ἄλλα θεμέλια ἀπό ἐκεῖνα  πού ἀναζήτησαν στούς τελευταίους αἰῶνες γιά τόν ἑαυτό τούς οἱ κρατικοεθνικές ἑνότητες, πού προέκυψαν μέσα ἀπό τίς νεώτερες ἱστορικοπολιτικές ἐξελίξεις.
Γι' αὐτά τά θέματα θά γίνει λόγος στίς σελίδες, πού ἀκολουθοῦν, μέ μοναδική ἐπιδίωξη νά συνειδητοποιηθοῦν πραγματικότητες, πού περνοῦν ἀπαρατήρητες σήμερα, καί νά κατανοηθοῦν οἱ ἑνωτικοί σύνδεσμοι ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων πολιτῶν τῆς κοινῆς μας - κάποτε - Αὐτοκρατορίας, γιά τήν διακράτησή τους, μέσα σέ καθαρά πνευματικό πλαίσιο, στήν ἐποχή μας. [Διότι οὐδέποτε ἀπειλήθηκε περισσότερο ἡ Ὀρθοδοξία (τῶν Ἀποστόλων καί ὅλων τῶν Ἁγίων μας) ἀπ' ὅσο στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποιήσεως (NEW AGE) καί τοῦ στρατιωτικοπολιτικοῦ βραχίονα τῆς ἐπιβολῆς καί ἐπεκτάσεως, τῆς Νέας Τάξης  πραγμάτων, μέ τήν ἐπιδιωκόμενη καί βαθμιαία πραγματοποιούμενη, ἰσοπεδωτική - ὁλιστική συγχώνευση τῶν πάντων καί τόν γενικό ἐκδυτικισμό, μέ ὅ,τι αὐτός συνεπάγεται γιά τόν κοινό Ὀρθόδοξο πολιτισμό μας[3].
Εὐχαριστῶ τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καί ἰδιαίτερα τόν Μακαριώτατο καί Θειότατο Πατριάρχη του κ.κ. Θεόφιλο γιά τήν εὐκαιρία, πού μοῦ ἔδωσε, νά ἀπευθυνθῶ μέ τήν γλώσσα τῆς ἀγάπης καί εἰλικρίνειας στούς ἀδελφούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἐγγύς καί Μέσης Ἀνατολῆς, πού, μέ τίς ἀπαντήσεις τῶν παλαιῶν ἐκείνων φοιτητῶν μου, ὄχι μόνο μοῦ ἀπεκάλυψαν τήν σωζόμενη ρωμαϊκή συνείδησή τους, ἀλλά καί μέ βοήθησαν νά ἀνακαλύψω, μέσα ἀπό ἔρευνα καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν συνεχιζόμενη Ὀρθόδοξη ταυτότητα καί ἑνότητά μας.

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρωμανίδης: «Ἡ Ρωμηοσύνη διαφέρει ἀπὸ τοὺς ἄλλους πολιτισμούς, γιατί ἔχει τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν ἁγιωσύνη, δηλαδὴ τὸ ρωμαίϊκο φιλότιμο τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει στὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό»

14 Σεπτεμβρίου 1974

π. Ἰωάννης Σ. Ρωμανίδης,
Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου «Ρωμηοσύνη, Ρωμανία, Ρούμελη» τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Ρωμανίδου


Κατὰ παράκληση φίλων ἑτοίμασα γιὰ ἐκτύπωση αὐτὸ τὸ δοκίμιο χάρη ἐκείνων ποὺ συγκινοῦνται μὲ τὴν Ρωμηοσύνη μας, παρ' ὅλη τὴν ὀργανωμένη καὶ ἔντονη πλύση ἐγκεφάλου ποὺ δεχόμαστε γιὰ νὰ τὴν ἐγκαταλείψουμε καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσουμε μὲ τὸν Γραικισμό, τὸν ὁποῖο προσπαθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν ἀπὸ τὸν 9ο αἰώνα καὶ οἱ Ρῶσοι μετὰ τὴν Ἅλωση, ὅπως περιγράφουμε σὲ αὐτὸ τὸ δοκίμιο.
Αὐτὸ τὸ πόνημα εἶναι περίληψη τῶν ὅσων διδάσκω περὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ ἰδεολογικῶν πλαισίων καὶ θεμελίων τῆς ρωμαίϊκης ὑπόστασης τοῦ Γένους.
Ὁ ἀναγνώστης θὰ διαπιστώσει ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐκτιθέμενα ἐδῶ, ἑρμηνευτικὰ ἀλλὰ καὶ ἱστορικά, ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὰ ἐν χρήσει ἐνχειρίδια τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἑλλάδας ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐμφάνηση τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτὰ τὰ ἑρμηνευτικὰ καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα ὅπως ἐμφανίζονται στὴν Ἑλλάδα εἶναι πιστὴ παραλλαγὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς, ρωσικῆς καὶ ἀμερικανικῆς περὶ αὐτῶν τῶν θεμάτων, ἐπιστήμης.
Τὰ περισσότερα γεγονότα ποὺ ἀναφέρονται σὲ αὐτὸ τὸ δοκίμιο, σὰν γεγονότα δὲν δημοσιεύονται γιὰ πρώτη φορά. Ἔχουν σχεδὸν ὅλα δημοσιευθεῖ καὶ ὑπάρχουν διάσπαρτα σὲ παλαιὰ καὶ νέα βιβλία, ξένα καὶ ἑλληνικά.
Ἡ προσφορὰ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ ρωμαίϊκη σύνθεση καὶ ἑρμηνεία τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γνωστῶν στοιχείων.
Ἀκριβῶς σὲ τοῦτο τὸ σημεῖο αὐτὴ ἡ μελέτη εἶναι ἀντίθεση καὶ διαμαρτυρία κατὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς, ρωσικῆς, καὶ ἀμερικανικῆς σύνθεσης καὶ ἑρμηνείας, στὴν ὁποία ὑποδουλώθηκε ἡ Ρωμηοσύνη μέσω τοῦ Νεογραικισμοῦ ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Ἑλλάδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΤHΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΤHΡΙΟ

Εν ονόματι του Ελληνικού Λαού, του Ελληνικού Έθνους

και του Συντάγματος της Ελλάδος

Aγαπητοί γονείς, Έλληνες πολίτες,

Η αντιδημοκρατική προσπάθεια να αλλοιώσουν τα Ελληνικά Σχολεία με την είσοδο χιλιάδων Μουσουλμάνων μαθητών (προσφύγων και λαθρομεταναστών) συνεχίζεται.
Σχεδίασαν  με  ύπουλα  μέσα  και  προπαγάνδα  να  εντάξουν  και  στα  δικά  μας σχολεία Μουσουλμάνους μαθητές με σκοπό α)την αλλοίωση της Πατρίδος μας, β)του Ελληνικού  πληθυσμού,  και,  βέβαια,  προκαλώντας  κινδύνους  στους  μαθητές των σχολείων σε ζητήματα ασφαλείας, υγείας και κοινωνικού και πολιτισμικού χάους, σε μία  περίοδο  ιδιαίτερα  επικίνδυνη  για  την  Πατρίδα  μας  την  Ελλάδα,  και  γενικού πολέμου  και  τρομοκρατίας  εκ  μέρους  των  ισλαμιστών  παγκοσμίως,  γ) την  εκ  νέου υποβάθμιση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, και, χωρίς ενημέρωση, δ) την φασιστική  επιβολή   των   Μουσουλμάνων  στα   σχολεία  μας, χωρίς  σεβασμό   του συνταγματικού δικαιώματος των γονέων για την μέριμνα των παιδιών τους.
Αυτά όλα οδηγούν σε γενική κατάλυση θεμελιωδών συνταγματικών αρχών και οδηγούν  την  οικονομικά  ρημαγμένη  Ελλάδα  μας  στο  χάος.  Την  ίδια  ώρα  που 1.000.000 νέοι Έλληνες, τα παιδιά μας, εκδιώχθηκαν εκτός Ελλάδος με την τεχνητή οικονομική κρίση, κάποιοι προωθούν σκόπιμα αλλοδαπούς πληθυσμούς στην χώρα μας, σχεδιάζοντας αντικατάσταση των διωγμένων Ελλήνων από εκατομμύρια Μουσουλμάνους λαθρομετανάστες.
Το ζήτημα αυτό είναι γενικό και εθνικά κρίσιμο. Η ένταξη των λαθρομεταναστών ή προσφύγων  στα σχολεία,       φανερώνει τον κρυφό σκοπό τους να μονιμοποιηθεί η εγκατάσταση χιλιάδων Μουσουλμάνων στην Ελλάδα, κάνωντας φανερά εποικισμό στην Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα στην Γερμανία η κ. Μέρκελ δήλωσε ότι θα απελάσουν και θα στείλουν τους χιλιάδες Μουσουλμάνους προσφυγες–λαθρομετανάστες στην Ελλάδα άμεσα. Και προφανώς αυτό θα κάνουν και άλλες χώρες.
Οι αριθμοί πλέον μιλούν και οδηγούν σε αφανισμό τους Έλληνες και τις Ελληνίδες με σκοπό τον αφελληνισμό και την αποχριστιανοποίηση της Ελλάδος μας και τον διωγμό των Ελλήνων.
Οφείλουμε να αντιδράσουμε άμεσα, με νόμιμα μέσα, και ως Έλληνες γονείς, αλλά και γενικώς ως Έλληνες πολίτες. Πιστεύουμε ότι τα φασιστικά και ανθελληνικά τους σχέδια, που υποκινούνται από ξένους παράγοντες, θα αποτύχουν.
Ψηφίζουμε:
Α) Άμεση σύγκληση συνελεύσεων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
Β)  Απόφαση,       ει δυνατόν ομόφωνη, υπεράσπισης του Έθνους των  Ελλήνων, του Συντάγματος, της  ασφάλειας  και  του μέλλοντος  των  Ελληνων  μαθητών  και  των προτάσεων που θέτουμε.
Γ) Απόφαση άρνησης της ένταξης των Μουσουλμάνων μαθητών, με ενημέρωση των τοπικών αρχών των αρμοδίων παραγόντων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ. ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ!  ΤΕΛΟΣ.

Η αντίδραση και η διαφωνία και η άρνησή μας στα άνομα σχέδιά τους  είναι συνταγματικό μας δικαίωμά και υποχρέωση, ως Έλληνες γονείς και Έλληνες πολίτες για την προάσπιση του Συντάγματος της Ελλάδος και του Ελληνικού Έθνους, που είναι ποτισμένο από το αίμα των ηρώων που αγωνίσθηκαν υπερ Πίστεως και Πατρίδος και ελευθέρωσαν την Ελλάδα.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 4 Μ.Μ.

Στην Πατρίδα μας συντελείται ένα έγκλημα κατά του Ελληνικού Έθνους. Χωρίς να έχουμε υποστεί καμία στρατιωτική εισβολή από ξένη δύναμη, η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει καταφέρει να διαλύσει την ηθική, κοινωνική, θρησκευτική και εθνολογική υπόσταση της Πατρίδος μας. Ό,τι θεωρούσαμε θέσφατο και ηθικό πριν από λίγα χρόνια, έχει δυστυχώς αναιρεθεί στην συνείδηση του ελληνικού λαού. Ενός λαού που έχει εξαθλιωθεί και παραδοθεί από τις συνεχιζόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις που έχει δεχτεί, όλα αυτά τα χρόνια.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Μήνυμα του Ἱεροῦ Λόχου και πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα: «Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι κατά του εποικισμού της Πατρίδος μας»

Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι κατά του εποικισμού της Πατρίδος μας
29/12/2016
Ἀγαπητοί Συνέλληνες,

Έχουν περάσει σχεδόν 9 μήνες (26 Μαρτίου 2016) από την συγκέντρωση του συλλόγου μας και των υπόλοιπων πατριωτικών συλλόγων κατά την ισλαμοποίησης της Πατρίδος μας.
Δυστυχώς η κατάσταση της Πατρίδος μας σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχει επιδεινωθεί σε όλα τα θέματα.
Η αυξανόμενη ανεργία, η οικονομική κρίση, η υπογεννητικότητα και η μετανάστευση των Ελλήνων σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση - που έχει πάρει την μορφή του εποικισμού -, κυοφορούν τον εθνικό κίνδυνο να γίνουμε ξένοι μες στο τόπο μας, και τον καθιστούν ορατό και μεγάλο!
Οι "καημένοι και ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες" που τόσο έξυπνα μας πρόβαλλαν τα τηλεοπτικά κανάλια και τα παπαγαλάκια τους, έχουν μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο στρατό κατοχής που χαίρουν πάσα ανοχή από το κράτος της νέας τάξης πραγμάτων.
Αποκλείουν δρόμους, καταστρέφουν περιουσίες, βεβηλώνουν εκκλησίες, δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, απαιτούν και φέρονται δεσποτικά θαρρείς και η Ελλάδα τους χρωστάει ή τους κάλεσε να έρθουν!!!
Το νεοταξικό κράτος, χωρίς ίχνος διάθεσης να προστατεύσει τους Έλληνες και την Ελλάδα, αντί να απελάσει τους λαθροεισβολείς και να διαφυλάξει τα σύνορα μας, προσπαθεί να εντάξη τους λαθρομετανάστες στις τοπικές κοινωνίες.
Τους παρέχει δωρεάν σπίτια και σίτιση την στιγμή που χιλιάδες Έλληνες ζουν υπό το καθεστώς της φτώχιας.
Τέλος προσπαθεί και έχει εντάξη τα παιδιά των λαθρομεταναστών (εκτός κάποιων ηρωικών περιοχών όπως το Ωραιόκαστρο) μέσα στα ελληνικά σχολεία, υποβαθμίζοντας την ήδη προβληματική παιδεία και δημιουργώντας ανεξέλεγκτες καταστάσεις εις βάρος των ελληνόπουλων.
Η κατάσταση πλέον, σε συνδιασμό με τις τουρκικές συνεχόμενες απειλές και πρακτικές, ομοιάζει σαν μία βραδυφλεγείς βόμβα στα θεμέλια της εθνικής μας ασφάλειας.
Εάν λοιπόν και εσείς ανησυχείτε και θέλετε να εκφράσετε την αντίθεση σας στα όσα συμβαίνουν στην Πατρίδα μας, τότε υπεράνω κομμάτων, σας καλούμε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στις 12.00 στην Θεσσαλονίκη για να βροντοφωνάξουμε :

ΌΧΙ στην λαθρομετανάστευση!

!ΌΧΙ στον εποικισμό της Πατρίδος μας!

ΌΧΙ στην δημιουργία ισλαμικών τεμένων!

Άμεση απέλαση όλων των παρανόμων λαθρομεταναστών!

Άμεση απέλαση όλων των Μ.Κ.Ο. ιδίως από τα ελληνικά νησιά!

Άμεση σφράγιση των συνόρων μας.

Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, στα ελληνόπουλα και στην Ιστορία της!


Υ.Γ.

Η συγκέντρωση έρχεται και ως απάντηση στην ενορχηστρωμένη βίαιη καταστολή της προηγούμενης συγκέντρωσης κατά της δημιουργίας ισλαμικού τεμένους στο Βοτανικό.

Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι κατά του εποικισμού της Πατρίδος μας.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes