Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 1
 Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη 
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
 σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψη,
 ποῦ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
 2
 Ἀπ᾿ τὰ κόκαλα βγαλμένη
 τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
 καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
 χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
 3
 Ἐκεῖ μέσα ἐκατοικοῦσες
 πικραμένη, ἐντροπαλή,
 κι ἕνα στόμα ἀκαρτεροῦσες,
 «ἔλα πάλι», νὰ σοῦ πῇ.
 4
 Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
 κι ἦταν ὅλα σιωπηλά, 
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
 καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.
 5
 Δυστυχής! Παρηγορία
 μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
 περασμένα μεγαλεῖα
 καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.
 6
 Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
 φιλελεύθερη λαλιά,
 ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι 
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά,
 7
 κι ἔλεες «πότε, ἅ! πότε βγάνω 
τὸ κεφάλι ἀπὸ τς ἐρμιές;» 
Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω
 κλάψες, ἅλυσες, φωνές.
 8
 Τότε ἐσήκωνες τὸ βλέμμα
 μὲς στὰ κλάιματα θολό,
 καὶ εἰς τὸ ροῦχο σου ἔσταζ᾿ αἷμα
 πλῆθος αἷμα ἑλληνικό.
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΙΣ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ: «Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπορά της εβραιουργιάς, που είπαν να σβήσουν την Αγία Πίστη, την ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και σκουπίζοντας τα δάκρυα μου τους είπα: «Δεν βλέπετε που θέλουν να κάνουν την Ελλάδα παλιόψαθα; Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, ότι πολύτιμον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοι μου αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερο κακό από αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας».

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ''ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ''


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου

Άρθρο 1ο - Σύσταση, Έδρα

Ι. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου».
ΙΙ. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2ο - Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
Ι. Η διατήρηση, διάσωση και διάδοση των αξιών της Ελλάδος, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μέσα από την Ιστορία και την Παράδοση του Ελληνικού Έθνους.
ΙΙ. Η υπεράσπιση και διάδοση των ανωτάτων Συνταγματικών αρχών του Συντάγματος της Ελλάδος και η υπεράσπιση και εφαρμογή των Συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.
ΙΙΙ. Η προστασία των αξιών των θεσμών του Έθνους, της έννοιας της αγάπης προς την Πατρίδα και την Ιστορία, του Θεσμού της Ελληνικής οικογένειας, η προστασία και η πρόοδος της Ελληνικής Παιδείας όπως αυτή θεμελιώνεται στο διάβα των αιώνων, η διαφύλαξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής Ελληνορθόδοξης παράδοσης, προφορικής και γραπτής, αλλά και των θησαυρών της - ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων μας.
ΙV. Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός, και αφετέρου μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ άλλων συλλόγων αυτών αλλά και του Δήμου.
V. Η προστασία της νεότητας της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας και της παιδείας, αλλά και η μετασχολική υποστήριξη των νέων σε θέματα εργασίας, κοινωνίας, οικογένειας, αξιών, ενημέρωσης για κινδύνους, για να θεμελιώσουν την ζωή τους, λόγω των δυσκολιών και της γενικότερης κατάστασης στην Ελλάδα, ώστε να μην μεταναστεύουν, αλλά οι Έλληνες νέοι και νέες να παραμένουν στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.
VI. Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού, αρχαιολογικού και φυσικού περιβάλλοντος του Ωραιοκάστρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της Ελλάδος.
VII. Η μελέτη έρευνα και διάδοση της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και επιστημών, σε θέματα όπως Αρχαιολογίας, Συνταγματικού Δικαίου, Εθνικών ζητημάτων, Κοινωνικών ζητημάτων (επίλυση προβλημάτων – εκθέσεις – προτάσεις).
VIII. Η πρόοδος της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου με βάση τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, που είναι πρότυπο παγκόσμιο εξέλιξης και προόδου των μεγαλύτερων σύγχρονων ανεπτυγμένων και δυνατών χωρών.
IX. Η δημιουργία μίας τοπικής κοινωνίας του Ωραιοκάστρου ως πρότυπου δικαιοσύνης, ασφάλειας, ανάπτυξης, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας  για όλη την Ελλάδα.
X. Ο αγώνας για την εξεύρεση μεθόδων, πρακτικών προτάσεων και δράσεων για να ξεπεράσει η Ελλάδα και οι Έλληνες την κοινωνική ηθική οικονομική κρίση αξιών, και να οδηγηθεί η Ελλάς σε μία περίοδο σταθερότητος, ασφάλειας, ανάπτυξης και προόδου.
XI. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, αλλά και η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξυ των Ελλήνων πολιτών με θεμέλιο τις κοινές αξίες.

 

WebCounter.com
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes